Orędzie od Jezusa dla pielgrzymki w Grecji

27 sierpnia 2009 - Vassula Ryden


W czasie Siódmej Pielgrzymki Ekumenicznej Prawdziwego Życia w Bogu  "Śladami św. Pawła - Grecja Bibilijna", Vassula odczytała jej uczestnikom orędzie, które otrzymała od Pana kilka dni wcześniej, tj. 27 sierpnia 2009. Oto one:

JEZUS CHRYSTUS: "Jestem nie tylko Autorem tego doniosłego dzieła, ale dzisiaj prowadzę was również do upiększenia Mojego Kościoła. W czasie tych dni pragnę napełnić wasze umysły, wasze serca i całe wasze jestestwo wszystkim tym, czym Jestem, abyście postąpili naprzód w Mojej Boskiej Miłości. Ze względu na wszystkie cierpienia, których doznaliście i doznajecie z powodu Mojego Imienia i dla Mnie, Mój Ojciec zapomni o wszystkich waszych zaniedbaniach, a Ja dopełnię tego, czego Wam brak. Bądźcie błogosławieni za ten szlachetny akt miłości, trwajcie w jedności i bądźcie jej doskonałym wizerunkiem. Wiecie bowiem, że Moja siła jest największa w słabości. Cieszcie się, bądźcie zadowoleni, i przyjmujcie z uśmiechem wszystko, co wam daję! Świećcie w tej ciemności i jak dotąd czerpcie Ogień z Mojego Najświętszego Serca. Bądźcie rozmiłowani w Moim Krzyżu, aby wasz płomień nie zgasł. Bądźcie doskonałym obrazem Mojego Ojca. Moja łaska jest wielka i spoczywa nad wami wszystkimi. Bądźcie jedno w Moje Imię."

Patrz też zdjęcia z pielgrzymki

Źródło:
1) http://www.tlig.org/en/messages/1091/


Całość Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden :

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/plmsg/plindex.html#all

Strona oficjalna po angielsku : http://www.tlig.org/en/messages/chrono/

ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!