"Prawdziwe Życie w Bogu" - Vassula Ryden
Objawienie Najświętszej Trójcy


ORĘDZIA TE POSIADAJĄ APROBATĘ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO: NIHIL OBSTAT i IMPRIMATUR

Nihil obstat (łac. nic nie przeszkadza) – oznacza, iż publikacja została sprawdzona i zatwierdzona przez cenzora diecezji, który określił ją jako wolną od błędów doktrynalnych i moralnych; cenzor jest wyznaczany przez biskupa i współpracuje z autorem w celu usunięcia ewentualnych błędów.

Imprimatur (łac. niech będzie odbite) – oznacza, że publikacja została zatwierdzona do druku przez biskupa diecezji lub inna władzę kościelną.

Α Ω
Objawienia
ΙΧΘΥΣ
Orędzia
M
Najświętsze Serce Jezusa i Niepokalane Serce Maryi NSJ + NSM
ZAGADNIENIA :
Ostrzeżenie od Boga, które ma nadejść wyjaśnia zeszyt 54 Orędzi
Poświęcenie się Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi
Orędzia od Ducha Świętego
Przymierze Dwóch Serc : Jezusa i Maryi
Jedność Chrześcijan
Eucharystia Komunia Święta
Siedem Darów Ducha Świętego
Duch Święty - Duch Prawdy - Pocieszyciel
Różaniec Święty
Papież - Piotr - Tron Piotra
Biblia - Pismo Święte
Spowiedź Święta - Sakrament Pojednania
Adoracja Najświętszego Sakramentu
Pośćcie. Post wam pomaga.
Najświętsza Trójca
Maryja Współodkupicielka, Pośredniczka i Orędowniczka
Objawienia Maryjne
Orędzia Matki Bożej dla Świata
Maryja Matka Boga, Matka nasza i Królowa Niebios
Jak zwalczać szatana ?
Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi
Niepokalane Serce Maryi
Błogosławieństwa od Jezusa Chrystusa
Cel Bożych Orędzi "Prawdziwe Życie w Bogu"
Anioł Stróż
Orędzia Świętego Michała Archanioła
Przepowiednie bł. Jana XXIII
Święci
Orędzie dla Polski
Reinkarnacji nie ma !
Całun Turyński Chrystusa jest autentyczny !
Ks.Stefano Gobbi prawdziwym prorokiem
Proroctwo 11 Września Nowy Jork
Czyściec
Aborcja
Wizja piekła
Czy wystarczy czytać samą Biblię?
Tabernakulum Tronem Boga w centrum ołtarza
Liberalizm złem - Vassula Ryden, bł. Jan Paweł II
Antychryst

WYBRANE NOWE ORĘDZIA i MODLITWY (reszte w nowej książce):
Modlitwa od Jezusa - 13 listopad 2006r
Orędzie od Matki Bożej - 7 styczeń 2008r
Orędzie od Jezusa dla pielgrz. w Grecji - 27.08.2009r
Modlitwa Prorocza od Jezusa - 28 listopada 2009r
Prorocze Orędzie od Jezusa - 13 grudnia 2009r
Vassula o proroctwach z Orędzi - 24 kwiecień 2010r
Orędzie od Jezusa - 5 maj 2011r
Orędzie od Jezusa - 22 maj 2012r
Orędzie od Jezusa - 17 września 2013r
Orędzie Jezusa - 14 stycznia 2014r
Nowe Orędzia Jezusa 2006-2010 - Vassula Ryden - Prawdziwe Życie w Bogu
Nowe Orędzia Jezusa 2011-2013 - Vassula Ryden - Prawdziwe Życie w Bogu

NOWE ORĘDZIA KTÓRYCH NIE MA W KSIĄŻKACH:
Orędzie od Jezusa - 12 kwiecień 2004r - PL
Modlitwa od Jezusa - styczeń 1998 - PL
16 maj 2011 - ANG
8 grudnia 2011 - ANG
27 grudnia 2011 - ANG
3 luty 2012 - ANG
11 styczeń 2013 - ANG
21 luty 2013 - ANG
15 maj 2013 - ANG
6 grudzień 2013 - ANG
11 grudzień 2013 - ANG
Nowe Orędzia Jezusa 2014 - Vassula Ryden - Prawdziwe Życie w Bogu - PL
2 czerwiec 2015 - ANG
Nowe Orędzie Boga Ojca 13 luty 2016 - PROROCTWO O OSTRZEŻENIU - Vassula Ryden - PL

Inne Orędzia w PL - www.vassula.pl
Inne Orędzia ANG - Recent Messages

NOWE CUDA :
Cud w Los Angeles - 18 stycznia 2009r

Vassula Ryden
ADRESY :
Prawdziwe Życie w Bogu - całość Orędzi w wersji elektronicznej!
www.TLIG.org - oficjalna strona (23 języki)
www.vassula.plwww.tlig.org/pl.html
www.VOXDOMINI.pl
Internetowa Grupa Modlitewna "Prawdziwego Życia w Bogu" - www.pzwb.duchprawdy.com
Grupa na Facebooku: Prawdziwe Życie w Bogu - Losowe Orędzie Jezusa na każdy dzień
Strona na Facebooku: Prawdziwe Życie w Bogu

Rejestracja na spotkanie z Vassulą w Polsce oraz materiały misyjne:
spotkaniezpanem.com

WSZELKIE INFORMACJE O OBJAWIENIU NA STRONIE OFICJALNEJ:
vassula.pl

APEL O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN :
Głosuj za jedną datą Wielkanocy dla Chrześcijan

MODLITWY :
Modlitwy z objawienia Najświętszej Trójcy "Prawdziwe Życie w Bogu"-Vassula Ryden (1985-2003r)(DOC)

CO MÓWI KOŚCIOŁ ?, ŚWIADECTWA :
Orędzia "Prawdziwe Życie w Bogu" posiadają aprobatę Kościoła Katolickiego: Nihil Obstat, Imprimatur 2005r
Świadectwa grupy modlitewnej "Dwóch Serc PŻWB"
Odpowiedź na zarzuty

KSIĄŻKI :
Prawdziwe Życie w Bogu - Zeszyty 1-114 (komplet książek z przypisami) (2)
Modlitewnik - "Wasze modlitwy mogą zmienić świat"
Nowa Książka Vassuli: "NIEBO ISTNIEJE NAPRAWDĘ, ALE PIEKŁO RÓWNIEŻ" (Heaven Is Real But So Is Hell)

MULTIMEDIA :
MP3 na 5 CD - audiobook Orędzia Prawdziwe Życie w Bogu
Filmy (FLASH) - Vassula Ryden w Polsce
Filmy (DVD) - Vassula Ryden w Polsce
Zdjęcia i klipy - Vassula Ryden
Kanał youtube z filmami Prawdziwe Życie w Bogu
Kanał youtube z filmami Vassuli - VoxDomini
Łk24:32 -Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?
Oblicze Jezusa FRAGMENTY OBJAWIENIA "PRAWDZIWE ŻYCIE W BOGU" :

"Ja przekazałem Mój Plan Zbawienia, Pokoju i Miłości, aby uczcić Tron Piotra" (7.05.88)
"Moje Dzieła są wzniosłe, a ci, którzy rozpoznali Mój Głos w tych orędziach, są błogosławieni." (6.10.99)

Przychodzę z powodu Mojego Nieskończonego Miłosierdzia przypomnieć wam, że Ja jestem Święty i że wy powinniście żyć w świętości. Jestem Bogiem Miłości. Nie jestem Bogiem, który prowadzi was do rozpaczy. Jestem Bogiem Nadziei i przychodzę dać wam nadzieję. Moi błogosławieni, Ja jestem Tym, który kocha was najbardziej. Ja jestem Tym, który oddał Swoje Życie z Miłości do was. Czy nie użyję wszystkich możliwych sposobów, aby w tym czasie ciemności przyjść was ostrzec, oddalić was od zła, przyciągnąć was do Mego Serca, pokazać wam, że Moje Najświętsze Serce jest naprawdę waszym Mieszkaniem? Przychodzę prosić tych, którzy jeszcze się ze Mną nie pojednali, aby pojednali się i zawarli ze Mną Pokój. Wszystko, o co was proszę, to MIŁOŚĆ. (29.11.89)
Do czego jest podobne Serce Pana? Serce Pana jest jak nieskończony ocean Miłości i Miłosierdzia. Jest jak skarb niezrównany i nieoceniony. Ktokolwiek go posiadł, nigdy go nie wypuści, wiedząc, że w Nim jest życie wieczne. - Jezus Chrystus ΙΧΘΥΣ Prawdziwe Życie w Bogu (26.01.97)

"Módl się często, odmawiaj każdego dnia Różaniec Święty, bowiem ten łańcuszek stanie się Łańcuchem, którym szatan zostanie związany i zwyciężony!"; "Mówię wam o tym, abyście się rozradowali, gdyż Ja także raduję się tym Dniem, w którym głowa szatana zostanie zmiażdżona piętą Mojej Matki." - Jezus Chrystus (16.11.88)
"Połóż Nasze Dwa Serca jak pieczęć na twoim sercu."
"Niepokalane Serce waszej Matki będzie waszym wałem obronnym, a Moje Własne Najświętsze Serce – waszym Mieszkaniem." (2.08.91)

"Na koniec Nasze Serca zwyciężą" (16.03.88; 20.03.89; 24.03.89; 10.10.90; 24.10.91; 12.04.93)
Prz 4:23 Z całą pilnością strzeż swego serca, bo życie ma tam swoje źródło.
“A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim Imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (Jn 14,26), ale od wieków wiedziałem, że jedynie mała reszta posłucha i powróci do Mnie. Tych, którzy Mnie posłuchają, obdarzę Moim Świętym Duchem Mądrości i Przenikliwości. Tak, obdarzę ich Moim Duchem Rady i Poznania. I mały, migocący płomyk, istniejący w tym świecie, stanie się gorejącym ogniem. (22.04.90)
"Mr 10:15 Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego." (16.05.88)

"Czy wolno w szabat uzdrawiać, czy też nie?" Powiedziałem: "Któż z was, jeśli jego syn albo wół wpadnie do studni, nie wyciągnie go zaraz, nawet w dzień szabatu?" W owym dniu nie mogli znaleźć odpowiedzi. Dziś stawiam to pytanie tym, którzy odrzucają to objawienie: Czy jest niezgodne z Moim Prawem wybawić – przez Moje dzisiejsze Opatrznościowe Dzieła – Moje stworzenie od upadku w waszej erze? Vassulo, Ja jestem Jezusem, a Jezus znaczy Zbawiciel. (2.01.88) Dokonam cudów wobec wielu. To Objawienie zapali miłością serca Naszych dzieci. Proś, a będzie ci dane. (14.04.88) Moje stworzenia, należycie do Mnie, jesteście Moim potomstwem. Umiłowani, jestem waszym Zbawicielem. Czy chcecie do Mnie powrócić? Czy chcecie rzucić się w Moje Ramiona? Przebaczę wam grzechy. Przyjdźcie i jedzcie Mój Chleb, przyjdźcie i skosztujcie Mego Wina. Jeśli okażecie skruchę, przebaczę wam. Posłuchajcie uderzeń Mego Serca, każde uderzenie jest wezwaniem dla jednej duszy. (4.02.88) Każdy człowiek sądzi według tego, co ma w swym sercu. Wszystkie wypowiadane przeze Mnie Słowa są słuszne i – przez tego, kto rozumie – są słyszane właściwie, bez przekręcania. Są pełne uroku dla prostych i czystego serca, lecz dla szakali stają się skandalem i obrazą." (27.01.96)

Matka Najświętsza także przemawia : Wołam przez cały dzień, ukazuję się na całym świecie, błagając was o nawrócenie i zbliżenie się do Boga. Moje umiłowane dzieci, nie przychodzę czynić wam wyrzutów. Przychodzę z miłości, aby was przestrzec, pouczyć i pomóc wam w waszym duchowym wzroście. Jestem waszą Mamą, dlatego obserwuję, jak rośniecie. Kocham was i Moim celem jest wychowanie was do wzrastania w Bogu. Przyjmijcie z radością te dni łaski. Bóg was ani nie opuścił, ani nie potępił, nigdy nie odwrócił od was Swego Świętego Oblicza, zatem przyjmijcie Jego Świętego Ducha Łaski, śpiewając z radością. Rozradujcie Nasze Serca, rozgłaszajcie Nasze Orędzia po wszystkich krańcach ziemi i nawracajcie poprzez nie inne dusze. Pragnę widzieć wszystkie kościoły zapełnione, żyjące i rozpłomienione. (5.03.90)

"Mój Kościół zostanie zjednoczony przez Moje Najświętsze Serce i Niepokalane Serce waszej Najświętszej Matki. Jak Nasze Serca są zjednoczone, tak i Mój Kościół zostanie zjednoczony. Mój Kościół będzie Jeden." (4.06.88)

Błogosławieni, którzy mają serce dziecka i w żaden sposób nie wątpią i nigdy nie zwątpią o tych Orędziach pochodzących od Mądrości. Oni otwarli się na łaskę i otrzymali do swego wnętrza Moje Światło.(13.09.2002)

www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!