Tematyczne wersety Biblijne

wyjaśnia Duch Święty przez Proroków

2 Ptr 1:20-21 To przede wszystkim miejcie na uwadze, że żadne proroctwo Pisma nie jest dla prywatnego wyjaśnienia. Nie z woli bowiem ludzkiej zostało kiedyś przyniesione proroctwo, ale kierowani Duchem Świętym mówili /od Boga/ święci ludzie.
Czy wiesz, że czytanie Pisma Świętego przez pół godziny daje odpust zupełny? (po spełnieniu trzech warunków)
Biblia Tysiąclecia on-line (wyd. III i IV z przypisami)Biblia Ks.Wujka 1599r (Wulgata) - skany
Program Biblia dla windows (XP lub starszy) v1.4 (Biblia Tysiąclecia wyd. III i IV, Biblia Gdańska, Biblia Warszawska)
Program Biblia dla windows (vista i 7) v1.4Biblia Nowa Wulgata - łacińskaInne przekłady Biblii
Czytania Biblii z Mszy Św na każdy dzieńEwangelia na każdy dzień w świetle Poematu Boga Człowieka

Maryja Matka Boga, Matka całej ludzkości i Królowa Niebios

Duch Święty - Duch Prawdy - Pocieszyciel

Anioł Stróż

Homoseksualizm grzechem

Objawienia, Prorocy, Dar Proroctwa

C.D.N.


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!