Wieczernik modlitwy z Maryją

fragmenty objawienia Matki Bożej: „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej” - Ks. Stefano Gobbi (1973-1997r)

Moje Niepokalane Serce jest miejscem nowego Wieczernika – duchowego i powszechnego. Powinniście wejść do tego Wieczernika przez wasz akt poświęcenia się, którym na zawsze powierzycie Mi siebie, abym mogła połączyć Mój głos z waszymi głosami dla wyproszenia daru drugiej Pięćdziesiątnicy dla Kościoła i dla całej ludzkości (404c). Zapraszam was do zwiększania wszędzie liczby Wieczerników modlitwy ze Mną. Cały Kościół powinien wejść do duchowego Wieczernika Mojego Niepokalanego Serca i trwać na nieustannej modlitwie z waszą Niebieską Mamą. Moje Niepokalane Serce jest bramą, przez którą przechodzi Duch Święty, aby przyjść do was i doprowadzić was do drugiej Pięćdziesiątnicy (426l).

34

a «Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w Imię Moje, tam jestem pośród nich» – powiedział Mój Syn Jezus.

b Podobnie, gdzie dwóch lub więcej Kapłanów należących do Mojego Ruchu jest zgromadzonych przeze Mnie, tam Ja jestem pośród nich. Ja Sama przez nich i w nich się objawiam – zwłaszcza gdy ci Kapłani łączą się w modlitwie.

c Jest więc konieczne, by Kapłani należący do Mojego Ruchu zaczęli się spotykać i gromadzić. Nie muszą być liczni. Wystarczy dwóch lub trzech. Spotkania te powinny stanowić prawdziwe Wieczerniki.

d Mój Ruch rozszerza się wszędzie, dlatego te Wieczerniki powinny się mnożyć.

e Nie trzeba niczego organizować, wszystko ma być proste, spontaniczne, ciche, braterskie. Gdzie dwóch lub więcej Kapłanów należących do Mojego Ruchu spotyka się w Imię Moje, tam jest Wieczernik.

f W Wieczerniku znajdowali się Apostołowie z Maryją, Matką Jezusa. Chcę, by Kapłani Mego Ruchu spotykali się w tych Wieczernikach ze Mną, Matką Jezusa i w szczególny sposób ich Matką.

g Dlaczego chcę ich mieć zgromadzonych ze Mną w Wieczernikach?

h – By trwali przy Mnie, bym Ja Sama mogła ich karmić i wychowywać, pomagać im wzrastać w doskonałym poświęceniu się Mnie, by byli naprawdę i jedynie Moimi Kapłanami i bym w nich i przez nich mogła się znowu ukazywać.

i – By przede wszystkim modlili się razem ze Mną. Gdy Moi Kapłani modlą się, zjednoczeni ze sobą i ze Mną, jakże skuteczna jest ich modlitwa!

j Wtedy bowiem Ja Sama wypełniam w nich Moje matczyne zadanie wstawiania się u Boga za wszystkimi Moimi dziećmi.

k Niech zjednoczą się ze sobą i ze Mną w odprawianiu Mszy świętej, w odmawianiu Liturgii Godzin, w modlitwie różańcowej, będącej Moją modlitwą.

l Różaniec jest bronią daną Moim synom Kapłanom przeze Mnie po to, by odnieśli zwycięstwo w bliskich już, czekających ich wielkich bitwach.

m – By kochali się wzajemnie i żyli w prawdziwym braterstwie, w łączności ze swoją Mamą. Dziś jest konieczne, by Moi Kapłani znali się wzajemnie, pomagali sobie, prawdziwie się miłowali i byli jak bracia zgromadzeni przez swoją Matkę.

n Dzisiaj Moi synowie Kapłani są zbyt osamotnieni, zbyt opuszczeni.

o Nie chcę, by byli sami. Niech się wspomagają wzajemnie, miłują. Niech się wszyscy czują braćmi i niech nimi naprawdę będą.

p – By czekali na chwile decydujące, które zbliżają się coraz bardziej. Bliski jest już czas, kiedy niektórzy z Moich biednych synów Kapłanów – oszukani i zwiedzeni przez szatana – ujawnią się, aby wystąpić przeciw Mojemu Synowi, Mnie, Kościołowi i Ewangelii.

q Wtedy powinien również ujawnić się zastęp Moich Kapłanów, przeze Mnie przygotowanych i kierowanych, aby odważnie i w świetle dnia głosić Bóstwo Mojego Syna, prawdziwość wszystkich Moich przywilejów, konieczność Kościoła hierarchicznego – złączonego z Papieżem i pod jego władzą – oraz wszystkie prawdy zawarte w Ewangelii!

r Wielu Kapłanów – niepewnych i prawie już porwanych przez zawieruchę – pójdzie za waszym przykładem i powróci na drogę zbawienia. Teraz, w oczekiwaniu, przygotowujcie się na to wraz ze Mną.

s Niech wasze spotkania będą prawdziwymi Wieczernikami życia ze Mną, Wieczernikami modlitwy, braterstwa i oczekiwania...

68

a Przygotuj się, Mój synu, do zgromadzenia na nowo Moich umiłowanych synów. Idź drogą, którą ci wskazałam.

b Spieszę się i chcę, by Kapłani należący do Mojego Ruchu zgromadzili się jeszcze przed wielką zawieruchą.

c – By razem się modlić jak w Wieczerniku. Ja, Mama, gromadzę was na modlitwę. Kapłani przeze Mnie umiłowani, powróćcie do modlitwy. Potrzebuję waszej modlitwy.

d Módlcie się ze Mną i przeze Mnie. Odmawiajcie tę modlitwę, tak prostą a skuteczną, o którą was prosiłam: Różaniec Święty.

e Módlcie się dobrze, pokornie, z prostotą, z oddaniem się i ufnością. Nie troszczcie się już o inne sprawy. Nie powinniście się już zamartwiać niepokojącymi problemami...

f Dusze masowo oddaliły się od Boga i biegną drogą zła, które z dnia na dzień staje się coraz bardziej gwałtowne i nieludzkie. Aby je powstrzymać, nie wystarczy już działanie podejmowane przez was samych. Znajdują się one o krok od wiecznego zatracenia. Tylko Ja – poprzez Moją matczyną i cudowną interwencję – będę mogła w ostatniej chwili je uratować.

g Do tego jednak potrzebuję waszej modlitwy!

h Moi Kapłani powinni w każdej chwili trwać w kapłańskiej postawie: przy Moim Sercu, na modlitwie o zbawienie świata.

i Dyskusje, przesadny aktywizm, branie na siebie różnych obowiązków i zajmowanie różnych, modnych dziś postaw – które tylko rozpraszają i trwonią wasze siły – wszystko to jest wprowadzającym zamieszanie działaniem Mojego przeciwnika, któremu udaje się dziś wszystko sfałszować i wszystkich oszukać.

j Wy, Moi najmilsi synowie, nie będziecie nigdy przez niego zwiedzeni, bo jesteście poświęceni Memu Niepokalanemu Sercu. Będziecie zawsze i wyłącznie Moimi Kapłanami, którzy nieustannie modlą się ze Mną, by wielkie odstępstwo zostało częściowo powstrzymane, a kary – wielkie i bliskie – przynajmniej ograniczone.

k – By kochać się jak bracia, zjednoczeni wokół swej Mamy. Jakiego bólu doznaje co dnia Moje Niepokalane matczyne Serce widząc, że nawet Kapłani nie miłują się już wzajemnie i nie pomagają sobie! Egoizm zgasił wszelki poryw braterskiej miłości. W duszach wielu Moich synów jest tylko chłód i ciemności.

l Miłujcie się, Moi ukochani synowie! Szukajcie się i jednoczcie, pomagajcie sobie być Kapłanami wiernymi Papieżowi, Ewangelii, Kościołowi!

m Nie trwóżcie się, choć wydaje się, że wszystko w dziedzinie wiary poniosło dziś klęskę. Jeśli chcecie pozostać w Prawdzie, musicie przyjąć dosłownie całą naukę Ewangelii Mojego Syna.

n Wy sami stańcie się Ewangelią wprowadzoną w życie, aby przeciwstawić światło wielkiej ciemności, która coraz bardziej zagęszcza się nad Moim Kościołem.

o – By przebywać ze Mną. W czasie tych spotkań wszyscy doświadczą Mojej szczególnej obecności. Ponieważ czas nagli, stanę się obecna w każdym w sposób nadzwyczajny. (...)

p Pomnażaj spotkania. Czas dany wam do dyspozycji jest krótki. Trzeba wszystko wykonywać dobrze, aby przygotować ducha Moich najmilszych synów – nie wzbudzając jednak strachu.

129

a Jesteście tu na tej górze, synowie umiłowani, ze Mną na modlitwie. Jest to nieustanny Wieczernik, taki jaki był w Jerozolimie po powrocie Mojego Syna Jezusa do Ojca.

b Tu też jestem między wami. Jednoczę się z waszą modlitwą, by pomagać wam dobrze się modlić i zachęcać was do nieprzerwanego wstawiennictwa za wszystkimi Moimi biednymi dziećmi: zagubionymi, lecz jeszcze nie straconymi. Uratuję je za waszym pośrednictwem, dlatego niezbędna Mi jest wasza modlitwa.

c Jestem tu, aby wam pomóc coraz bardziej kochać. To właśnie Mama rozpala w was pragnienie wzajemnego poznania się, skłania was do wzajemnej miłości, zachęca do jednoczenia się. To Mama każdego dnia buduje wśród was coraz to większą jedność.

d Jestem tu, aby przygotowywać was do życia przeżywanego ze Mną. Ponieważ – przez poświęcenie się – Mnie się powierzyliście, mogę teraz naprawdę żyć i objawiać się w was, przede wszystkim wówczas, gdy przemawiacie jako Kapłani do Moich dzieci.

e To Duch Święty podsuwa wam wszystko, ale Mama daje słowo i kształt temu, co Duch każe wam mówić, aby mogło dotrzeć do serc i do dusz tych, którzy was słuchają – odpowiednio do ich możliwości przyjęcia i duchowych potrzeb.

f Teraz jesteście tutaj ze Mną i patrzę na was z największą macierzyńską miłością. Mam wobec was naprawdę wielkie plany.

g Powierzam wam wielu Moich synów Kapłanów. Pomagajcie Mi doprowadzić ich do wzrostu w tym życiu – przez waszą modlitwę, wspaniałomyślne apostolskie czyny i cierpienie, które jeszcze się powiększy.

h Gromadźcie ich w Wieczernikach życia ze Mną. Oni na was czekają, jak wyschła ziemia jęcząc czeka na krople rosy.

i Idźcie zjednoczeni w miłości, prowadzeni za rękę przez waszą Niebieską Mamę, którą – po zejściu z tej góry – odczujecie jeszcze silniej blisko was. Zamykam was dziś w Moim Niepokalanym Sercu. Błogosławię każdego z was z osobna.

153

b Również w tym wielkim narodzie [USA] codziennie spotykasz się z Kapłanami w Wieczernikach modlitwy i braterstwa.

c Przyjęliście Moje zaproszenie i gromadzicie się razem.

d Moje zadanie polega na gromadzeniu was, kształtowaniu i przygotowywaniu.

156

a Synowie Moi najmilsi, jesteście tu zebrani ze Mną w Wieczerniku modlitwy i miłości.

b Zwołałam was z wielu części świata i przybyliście. Odprawiacie rekolekcje, abym w tych dniach mogła was uczyć i przygotowywać na to, co was czeka.

t Jak w wypadku Apostołów Wieczernik poprzedził pełnię ich misji – aż do męczeństwa – tak też będzie i z wami.

180

h Niech pierwsza sobota każdego miesiąca stanie się dla was okazją do prawdziwego spotkania się na modlitwie wynagradzającej i do udzielania wspaniałomyślnej odpowiedzi na prośby, z którymi się do was zwracam. Przede wszystkim niech osoby duchowne i świeccy wierni poświęceni Mojemu Niepokalanemu Sercu gromadzą się w te dni w Wieczerniku życia ze Mną.

i Teraz, kiedy walka ma stać się bardziej zacięta, muszę przygotować dla was wszystkich chwile duchowego spokoju i odpoczynku. W Wieczernikach znajdziecie Mój wypoczynek, gdyż – modląc się i wynagradzając z waszą Niebieską Mamą – doznacie pociechy i umocnienia.

j Tak więc Ja otrzymam od was większe zadośćuczynienie, a wy otrzymacie od waszej Mamy siłę i nowe światło, by kroczyć dalej trudną drogą waszych czasów.

184

a Przyprowadziłam cię również tutaj, ażeby wielu Kapłanów, osoby zakonne i świeckich wiernych zgromadzić w Wieczernikach modlitwy i życia ze Mną.

b W tych Wieczernikach jestem prawdziwie obecna i przyłączam się do waszej modlitwy.

c Przez modlitwę dajecie waszej Niebieskiej Mamie potężną moc działania dla zbawiania wielu Moich biednych zagubionych dzieci i kierowania bolesnymi wydarzeniami waszego czasu, zgodnie z macierzyńskim planem Mojego Niepokalanego Serca.

d Cały Różaniec – który odmawiacie w Wieczerniku, odpowiadając w ten sposób na usilną prośbę waszej Mamy – jest jakby ogromnym łańcuchem miłości i zbawienia, którym możecie otoczyć osoby i sytuacje, a nawet wpływać na przebieg obecnych wydarzeń.

e Odmawiajcie go dalej. Mnóżcie wasze Wieczerniki modlitwy. W ten sposób odpowiecie na zaproszenie, które z tak wielką mocą skierował do was pierwszy z Moich najmilszych synów, Wikariusz Jezusa.

188

j Dzisiaj, w uroczystość Mego Niepokalanego Poczęcia, chciałam cię mieć tutaj na modlitwie, w skupieniu, w cierpieniu, abyś wszędzie organizował Wieczerniki ze Mną, abyś był wyrazem Mojej matczynej miłości i Mojego upodobania we wszystkich Moich dzieciach.

199

b Widziałeś, jak licznie przybyli ze wszystkich części tego kraju, aby wziąć udział w Wieczernikach modlitwy i odnowić poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

c Przez nich Moje Serce się poszerza, ażeby przygarnąć ciągle wzrastającą liczbę Moich dzieci, które najbardziej Mnie potrzebują, ponieważ są narażone na wiele niebezpieczeństw. Oto przybywają ze wszystkich stron świata, aby wejść do schronienia przygotowanego przez waszą Mamę. Tutaj oświeca je Moje światło, umacnia Moje działanie. Moja macierzyńska miłość pokrzepia je i przygotowuje, zgodnie z Moim wielkim planem miłości.

208

a Moi najmilsi synowie, gromadzicie się tu dziś bardzo licznie. Przybywacie z najodleglejszych stanów tego kraju, aby wraz ze Mną przeżyć dwa dni Wieczernika.

b Oto godzina waszego skupienia się ze Mną na modlitwie i w miłości, która powinna wzrastać wśród was, aż was doprowadzi do pełnej jedności.

c Jeśli wytrwacie ze Mną na modlitwie, będę mogła was przygotować na przyjęcie daru Ducha Świętego, który chce wam się udzielać w sposób coraz pełniejszy. Oto Jego godzina. Dzięki Jego potężnemu działaniu miłości cały świat zostanie oczyszczony i odnowiony.

210

e Patrzę z czułością i radością na Moich synów. Prowadzę cię do nich, abyś organizował tu Wieczerniki modlitwy i abyście wspólnie odnowili poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

215

a Wszystko, co tu przeżyłeś, Mój mały synu, stanowi dla ciebie znak, że nadeszła Moja godzina i że Niebieski Wódz zgromadził teraz Swoją armię ze wszystkich stron świata.

b Każdego dnia w różnych diecezjach spotykałeś w Wieczerniku setki Moich umiłowanych synów i dziesiątki tysięcy świeckich oraz osób zakonnych. Dokonaliście w katedrach waszego poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

c Poprzez was, którzy odpowiedzieliście, Moje światło coraz bardziej obejmuje Kościół. Odzyskuje on przez to siłę, zaufanie i nowy zapał do ewangelizacji i zbawiania wszystkich narodów.

219

h Pomnażajcie wszędzie Wieczerniki modlitwy, aby pobudzić Miłosierdzie Boże do zstąpienia jak rosa na ogromną pustynię tego świata. Przygotujcie się na zobaczenie tego, czego oczy ludzkie nigdy nie widziały.

227

a Moi najmilsi synowie, jesteście tu w Moim domu. Przygotowałam go dla was. Z waszą Mamą Niebieską przeżywacie te dni w stałym Wieczerniku modlitwy i braterstwa.

b Jestem zawsze z wami. Łączę się z waszą modlitwą i przedstawiam ją Ojcu za pośrednictwem Mego Syna Jezusa. Pomagam wam wzajemnie się poznać i miłować. Prowadzę was do doskonałej miłości. Wylewam balsam na wasze rany i umacniam was w słabości. Moje zranione Serce doznaje pociechy, a Mój ból przemienia się w radość dzięki wam, Moje małe dzieci.

c Dlaczego chciałam, abyście tu byli również w tym roku? Ponieważ walka między waszą Niebieską Matką – Niewiastą obleczoną w słońce – a Jej przeciwnikiem, czerwonym Smokiem, weszła w fazę decydującą.

d Wydarzenia ostatnich miesięcy posiadają głębokie znaczenie dla rozwoju wszystkiego, co zostało wam już przepowiedziane na przeżywany przez was czas oczyszczenia.

e W Duchu Mądrości uczcie się odczytywać znaki czasów, w których żyjecie. W jakim celu wezwałam was tu i przyprowadziłam? Dlaczego was umacniałam? Ponieważ Mój wielki plan wkrótce się spełni.

f Jednak mogę go spełnić tylko poprzez was.

g Oczekuję od was pełnej odpowiedzi na Moją wolę. Żadnych wątpliwości, żadnych wahań, żadnej niepewności. Mój przeciwnik wielu z was sparaliżował, posługując się subtelną i niebezpieczną bronią.

h Nie zatrzymujcie się z powodu uwag waszego otoczenia. Nie zwracajcie uwagi na słyszane słowa krytyki ani na częste powątpiewanie w Moje Dzieło. Nie wszystkim dano zrozumieć Mój plan.

i Wam jednak, Moi mali, zostało to udzielone przez Ojca, za pośrednictwem Jezusa, który – w Swoim Duchu Miłości – złożył was w kołysce Mojego Niepokalanego Serca.

j Tylko w Moim Niepokalanym Sercu znajduje się źródło waszego bezpieczeństwa.

k – Tu właśnie przygotowuję was do wielkiej czekającej was walki.

l – Tu uczę was modlitwy, bo jest to broń, przy pomocy której macie walczyć. Módlcie się więcej, módlcie się zawsze. Niech każde wasze działanie będzie naprawdę modlitwą. Przeżywajcie waszą Mszę, w czasie której – każdego dnia – składacie się w ofierze wraz z Jezusem. Odmawiajcie dobrze modlitwę brewiarzową, która poświęca Bogu rytm waszego dnia. Odmawiajcie z miłością i radością Różaniec. Rozważajcie słowa, które wam przekazałam w ciągu tych lat. Pomogą wam zrozumieć Ewangelię, którą dziś macie żyć i głosić wszystkim.

m Nie możecie zejść z tej góry, zanim nie zostaniecie przeze Mnie przemienieni w żywe hostie, ofiarowane Ojcu przez Ducha Świętego, by zbawić świat i aby nadeszło chwalebne Królestwo Jezusa.

n – Tutaj pomagam wam cierpieć. Z kołyski Moje Niepokalane Serce staje się ołtarzem, na którym każdego dnia składam was w ofierze dla złagodzenia Bożej Sprawiedliwości i po to, by Miłosierdzie Boże zstąpiło jak deszcz, w celu odnowienia świata.

o Jesteście wezwani, by bardzo cierpieć, idąc za Papieżem, Moim pierwszym umiłowanym synem. On podąża teraz na Kalwarię drogą skąpaną we własnej krwi. Po tej drodze prowadzi was z nim wasza Niebieska Mama.

p – Tutaj uczę was doskonałej miłości. Są z wami duchowo obecni wszyscy wasi bracia należący do Ruchu. W tych dniach nadzwyczajne łaski zstąpiły do serc Moich umiłowanych synów, rozproszonych po całym świecie.

q Nadszedł czas, w którym chcę żyć w was i objawiać się wszystkim poprzez was.

r Chcę kochać waszym sercem, patrzeć waszymi oczyma, pocieszać i podnosić na duchu waszymi wargami, pomagać waszymi rękami. Pragnę iść tam gdzie wy, waszymi krwawymi śladami. Chcę cierpieć w waszym ukrzyżowanym ciele.

s Jest to godzina ostatecznej walki. Jest to więc również godzina Mojego zwycięstwa. Oto dlaczego jeszcze raz was wezwałam. Odpowiedzieliście Mi i przybyliście do tego Wieczernika, w którym razem się modlimy, kochamy i wzywamy Ducha Świętego, którego Ojciec – przez Syna – da wam w obfitości, abyście mogli zobaczyć wkrótce nowe niebiosa i nową ziemię.

229

a Oto znowu przybyłeś do tego wielkiego narodu [Brazylia], na ten olbrzymi kontynent, aby prowadzić Wieczerniki z Moimi umiłowanymi synami i z wszystkimi, którzy przyjęli Moje zaproszenie i poświęcili się Memu Sercu.

b Kościół dojrzy coraz to potężniejszą pomoc, której mu udzieli miłosierna miłość Mojego Niepokalanego Serca.

c Jestem Matką Miłosierdzia. Pragnę, by Moja obecność stała się dziś mocniejsza zwłaszcza tam, gdzie przeciwnik wyrządził największe szkody i dokonał największego zniszczenia.

234

a Także w tym narodzie, który tak bardzo kocham, udawałeś się w różne miejsca, aby organizować Wieczerniki – z Moimi Kapłanami i z wieloma innymi Moimi dziećmi. Ileż miłości i czci wobec Mnie znajdujesz na wszystkich drogach świata!

b Najbardziej wspaniałomyślna odpowiedź na Moje matczyne wezwanie pochodzi od biednych, małych, pokornych, cierpiących, grzeszników. Dzięki temu ciernie Mojego bólu zmieniają się w kwiaty, a łzy – w uśmiech.

c Widzę, że każdego dnia stajecie się coraz liczniejsi i bardziej wspaniałomyślni. Zewsząd dochodzi do Mnie coraz milszy głos waszej modlitwy.

d Szczególnie miłuję Różaniec, który tak często odmawiacie, odpowiadając w ten sposób na naglące wezwanie waszej Niebieskiej Mamy! Podobnie z radością przyjmuję waszą odpowiedź na Mój bolesny apel o poświęcenie się Memu Niepokalanemu Sercu. Wezwanie to spotyka się z wielką obojętnością ze strony większej części Moich biednych dzieci.

e Razem walczymy i codziennie dołączacie nowe siły do Mojej armii, aby odnieść zapowiedziane już zwycięstwo.

f Z Mojego Niepokalanego Serca spłynie na was pokój!

246

a W Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca przygotujcie się na przyjęcie Ognia Miłości Ducha Świętego, który doprowadzi Mój Kościół do przeżycia radosnej chwili Pięćdziesiątnicy i odnowi oblicze całej ziemi.

248

a Najmilsi synowie, ponownie przyprowadziłam was na tę górę dla przeżycia nieustającego, tygodniowego Wieczernika ze Mną – waszym Niebieskim Wodzem. Chcę wyjawić wam sekrety Mego Niepokalanego Serca, abyście mieli udział w tajemnicy Mojej matczynej miłości.

b Nigdy tak jak teraz Moje Serce nie drżało z najczystszej miłości do tych, których Jezus powierzył Mi, gdy stałam pod Krzyżem, na którym On umierał.

c Dziś Kościołowi potrzeba odczuwania Mojej miłości. Dziś ludzkości potrzeba odczuwania, że ją kocham. Moje biedne dzieci, grzeszne i zabłąkane, muszą dzisiaj czuć, że je kocham.

d Chcę kochać poprzez was.

e Chcę pomagać ludzkości, Kościołowi i wszystkim Moim dzieciom przez was, którzy zostaliście wezwani do wniknięcia w tajemnicę Mojego Niepokalanego Serca. Dlatego tworzę coraz to głębszą jedność pomiędzy Moim matczynym Sercem a waszymi sercami, Moi synowie Kapłani.

f Lśniący promień, wychodzący z Mojego Serca, rozszerzy się na wszystkie strony świata. Stanie się jakby potężną kotwicą, której wszyscy będą mogli się ufnie uchwycić, aby ocaleć w chwili decydującej próby.

g Chcę cierpieć poprzez was.

h Rozszerzę wasze serca, byście mogli zrozumieć również tajemnicę Mojego macierzyńskiego cierpienia. Zobaczcie, czy jest dzisiaj boleść większa od Mojej. Znieważa się Mojego Syna i pogardza Nim. Swoi znowu Go porzucają i zdradzają. Mnożące się coraz bardziej świętokradztwa splatają nową koronę cierniową, otaczającą Tabernakula rozsiane po wszystkich częściach świata.

i Kościół, Jego Mistyczne Ciało, jest znów rozdarty przez podział i zagrożony przez błąd. Wierni synowie wezwani są do znoszenia wielkich cierpień, pogardy i zniewag ze strony tych, którzy Mnie nie słuchają.

j Ludzkość buntuje się przeciwko Panu i biegnie nieugięcie drogą odrzucania Boga. Ta postawa prowadzi ją do otchłani śmierci i zniszczenia. Jakże wielu jest tych, którzy giną każdego dnia, ogarnięci powszechnym i bardzo niebezpiecznym zamętem!

k Dzielcie Mój ból Matki! Nie osądzajcie nikogo ani nie potępiajcie. Módlcie się, kochajcie, nieście Krzyż cierpienia razem ze Mną, dla zbawienia wszystkich.

l Jestem waszym Niebieskim Wodzem.

m Jestem Niewiastą obleczoną w słońce. Zgromadziłam was znowu w Wieczerniku, wyjątkowym z powodu łask, aby otrzymać dla was od Ojca – przez Jezusa – pełnię Ducha Świętego.

n To On dopełni w was dzieła rozpoczętego przeze Mnie. To On ukształtuje w waszych sercach doskonałą miłość. To On da wam zrozumienie wszystkiego. Umocni was i udzieli wam odwagi, abyście dali najwyższe świadectwo, do którego was przygotowałam.

o Nadeszły czasy wielkiej próby. Zejdźcie z tej góry i rozszerzajcie wszędzie na świecie światło miłosiernej miłości Jezusa. Ona rozlewa się dzisiaj na całą ludzkość poprzez miłość i ból Mojego Niepokalanego Serca, w którym zamknęłam was wszystkich na zawsze. Błogosławię was w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

264

g Zgromadźcie wokół siebie osoby zakonne i świeckich, w Wieczernikach nieustannej i gorliwej modlitwy odmawianej ze Mną.

h Szczególnie proszę was teraz o żarliwie i pełne radości odmawianie Różańca Świętego. Jest on bronią, którą powinniście się dziś posługiwać, aby wydać i wygrać tę krwawą bitwę. Jest on złotym łańcuchem, łączącym was z Moim Sercem. Jest piorunochronem strzegącym was i drogie wam osoby przed ogniem kary. Jest niezawodnym środkiem, by mieć Mnie zawsze blisko siebie.

i Proszę was, abyście często odnawiali poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu i zbolałemu Sercu i w pełni nim żyli.

j Wejdźcie jak najprędzej do tego schronienia, żebym mogła was obronić.

267

a W tym roku wezwałam was ponownie i przybyliście z całej Europy, aby spędzić te dni w stałym Wieczerniku ze Mną.

b Jakże pocieszacie Moje Serce w tych pełnych udręczenia czasach! Jakże czcicie waszą Niebieską Mamę! Odbijam Moje Światło w waszych sercach i wlewam pełnię łaski w wasze dusze.

c Jestem zawsze przy was, łączę się z waszą modlitwą, powiększam waszą miłość, umacniam łączące was więzy. Raduję się widząc was tak małymi i uległymi, gotowymi do wzajemnego zrozumienia się i pomagania sobie, do kroczenia razem po trudnej drodze uczynionego Mi poświęcenia.

d Dlaczego chciałam was mieć tutaj w tym roku?

e Aby pomóc wam zrozumieć, że obecnie powinniście iść razem, zjednoczeni w miłości, tworzący prawdziwą wspólnotę. W tych dniach w Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca chcę was wszystkich uczynić jednym sercem i jedną duszą.

f Taktyka Mojego przeciwnika polega na wzbudzaniu nienawiści i podziałów. Gdy dociera gdzieś ze swym podstępnym i przebiegłym działaniem, tam wywołuje podziały, niezrozumienie i antagonizmy. Nawet w Kościele działa coraz bardziej, aby zniszczyć jego wewnętrzną jedność. Dlatego gromadzę was ze wszystkich stron, aby pomóc wam się miłować, jednoczyć, wzrastać w doskonałej miłości.

275

s Przyjmijcie Moje zaproszenie i mnóżcie wasze Wieczerniki modlitwy i braterstwa. Poświęcajcie się Mojemu Niepokalanemu Sercu, odmawiajcie często Różaniec. Wtedy potężny czerwony Smok zostanie całkowicie związany tym łańcuchem i zakres jego działania będzie się coraz bardziej zmniejszał. Na końcu, bezsilny, zostanie całkowicie unieszkodliwiony.

t Wtedy wszystkim ukaże się cud tryumfu Niepokalanego Serca.

289

h Módlcie się więcej, odmawiajcie Różaniec Święty. Módlcie się wspólnie w Wieczernikach, módlcie się szczególnie w rodzinach.

i Chcę, by rodziny chrześcijańskie zaczęły na nowo się modlić ze Mną i za Moim pośrednictwem, aby doznać ocalenia od wielkich zagrażającym im nieszczęść.

291

a Umiłowani synowie, jak miły jest Mojemu Sercu ten stały Wieczernik braterstwa i modlitwy, w którym trwacie razem ze Mną, waszą Niebieską Mamą.

293

c W tych dniach Wieczernika sprawiam, że z Mojego Niepokalanego Serca spływają nadzwyczajne łaski na was i na wszystkie dzieci, które Mi się poświęciły. Pragnę otrzymać od Ducha Świętego dar duchowej przemiany, dzięki której staniecie się dziś odważnymi świadkami.

l W waszych krajach istnieje silne dążenie do usuwania Mnie z życia i pobożności wielu Moich dzieci. Wy zatem macie sprawić, że na nowo zajaśnieję na waszej drodze. Dlatego też proszę was o mnożenie Wieczerników modlitwy i życia ze Mną. Organizujcie je wszędzie. Gromadźcie wokół siebie wiernych, aby odmawiać Różaniec Święty, aby rozważać Moje słowa oraz odnawiać i żyć ofiarowaniem się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Im bardziej będę na nowo jaśnieć w życiu Kościoła, tym bardziej będą się rozpraszać ciemności błędu i niewierności.

294

a Najmilsi synowie, jakże jestem zadowolona z waszego hołdu modlitwy i braterstwa, jaki w tych dniach stałego Wieczernika ofiarowujecie Memu Niepokalanemu Sercu! Chcę, aby w tych czasach Moi umiłowani Kapłani oraz wszystkie Moje dzieci, które Mi się poświęciły, gromadziły się w Wieczernikach modlitwy i życia ze Mną.

b W wieczerniku ze Mną uczę was modlitwy. Trzeba jej teraz używać coraz bardziej jako broni, którą musicie walczyć i odnieść zwycięstwo nad szatanem i wszystkimi złymi duchami, szalejącymi obecnie z wielką gwałtownością. Jest to bitwa tocząca się przede wszystkim w sferze duchów i dlatego powinniście walczyć duchową bronią modlitwy.

c Ileż siły dodacie Mojemu macierzyńskiemu dziełu wstawiennictwa i wynagradzania, gdy będziecie odmawiać wspólnie Liturgię Godzin, Różaniec Święty, a zwłaszcza – gdy będziecie składać Ofiarę nowego i wiecznego Przymierza przez waszą codzienną celebrację eucharystyczną.

d W Wieczerniku ze Mną zachęcam was do kontynuowania trudnej drogi waszego czasu, aby odpowiedzieć z radością i ogromną ufnością na dar waszego powołania.

e Iluż Moich synów Kapłanów odczuwa coraz większe osamotnienie z powodu otaczającej ich wielkiej obojętności i braku zrozumienia. Przygniata ich ogrom pracy. Częstym rezultatem tego jest więc zmęczenie i zniechęcenie.

f Odwagi, Moi umiłowani synowie! Jezus jest zawsze przy was i w zmęczeniu udziela wam mocy i siły. Czyni waszą pracę skuteczną i przez Swą łaskę sprawia, że każda wasza kapłańska posługa przynosi owoc. Jednak dopiero w Raju ujrzycie te obfite i cudowne owoce. Będą one ważną częścią oczekującej was nagrody.

g W Wieczerniku ze Mną pouczam was, jak patrzeć na dzisiejsze nieszczęścia Moimi macierzyńskimi i miłosiernymi oczami. Wychowuję was również, ponieważ pragnę, abyście sami stali się lekarstwem na wszystkie boleści.

h Zwłaszcza w waszych krajach widzicie, jak bardzo Mój przeciwnik bezcześci Kościół. Pragnie zaciemnić go błędem, który jest przyjmowany i nauczany. Dąży do zranienia go przez moralność zezwalającą na wszystko, prowadzącą wielu do usprawiedliwiania grzechu i do życia w nim. Przeciwnik usiłuje sparaliżować Kościół przez ducha świata, który przeniknął do jego wnętrza i wyjałowił życie wielu Kapłanów oraz dusz konsekrowanych.

i Zwłaszcza trzy rany w waszych krajach zadają cierpienie Mojemu Niepokalanemu Sercu:

j – Katecheza. Często nie jest ona już zgodna z Prawdą, której nauczał was Jezus i którą prawdziwy Urząd Nauczycielski Kościoła ciągle dziś podaje wszystkim do wierzenia.

k – Sekularyzacja. Weszła w życie wielu ochrzczonych, nawet wielu Kapłanów. W duszach, sposobie życia i reagowania, a nawet ubierania nie zachowują się jak uczniowie Chrystusa, lecz postępują zgodnie z duchem świata, w którym żyją. Gdybyście mogli ujrzeć Moimi oczyma, jak wielkim spustoszeniem dotknięty jest Kościół!

l – Pustka, opuszczenie i lekceważenie otaczające Jezusa obecnego w Eucharystii. Wiele świętokradztw popełniają ci, którzy już nie wierzą w rzeczywistą obecność Jezusa w Eucharystii oraz ci, którzy przyjmują Komunię Świętą w stanie grzechu śmiertelnego i już się nie spowiadają.

m Wy, Moi umiłowani synowie, stańcie się lekarstwem na te boleści poprzez jak najsilniejsze przylgnięcie do Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Niech więc coraz większa będzie wasza jedność myśli i życia z Papieżem.

n Dawajcie wszystkim przykład świętego, surowego życia, pełnego skupienia i umartwień. Noście w waszym ciele znaki męki Jezusa. Noście także wasz strój duchowny – zewnętrzny znak waszego poświęcenia się Jemu.

o Przeciwstawiajcie się we wszystkim otaczającemu was zeświecczeniu! Nie lękajcie się, jeśli – jak Jezus – wy również staniecie się z tego powodu znakiem sprzeciwu.

p Bądźcie gorejącymi płomieniami w adoracji i wynagradzaniu Jezusowi obecnemu w Eucharystii. Sprawujcie Mszę św. z miłością i włączajcie w nią jak najgłębiej swoje życie. Często się spowiadajcie i również wiernym pomagajcie często przystępować do sakramentu pojednania. Organizujcie wiele godzin adoracji eucharystycznej i doprowadźcie wszystkie dusze do Serca Jezusa, który jest źródłem łaski i Bożego miłosierdzia.

q W Wieczerniku ze Mną przygotowujecie drugą Pięćdziesiątnicę, która właśnie ma nadejść, ażeby Kościół – dzięki niepokonanej sile Ducha Miłości – został na nowo uzdrowiony, a cały świat odnowiony.

296

a Z radością przyjmuję modlitwę i braterstwo, które w tych dniach Wieczernika życia ze Mną jednoczą was, umiłowani synowie z Mojego Ruchu z Anglii i Irlandii – ziemi tak dziś zagrożonej przez Mojego przeciwnika i tak przeze Mnie kochanej i strzeżonej.

b Łączę się z waszą nieustanną modlitwą o otrzymanie dla was, od Ojca i Syna, daru Ducha Świętego. On was utwierdzi w powołaniu, doda wam odwagi w apostolskim działaniu, uczyni owocną waszą pracę i pocieszy wasze dusze.

j Dlatego właśnie potrzebuję wielu modlitw. Więcej otrzymuje się w ciągu jednego dnia intensywnej modlitwy, niż w czasie wielu lat nie kończącej się dyskusji. Módlcie się z wiarą i ufnością, w skupieniu i wytrwale. Odmawiajcie dobrze Liturgię Godzin, Różaniec Święty i niech Msza św. będzie centrum waszego kapłańskiego dnia. Mnóżcie wszędzie Wieczerniki modlitwy i braterstwa. Obiecuję wam, że po tryumfie Mego Niepokalanego Serca wasze kraje ponownie zakosztują radości oglądania odnowionego i zjednoczonego Kościoła. Zabłyśnie on wszędzie wspaniałością Chrystusa.

310

a Najmilsi synowie, weszliście do Wieczernika Mojego Niepokalanego Serca, aby pozwolić Mi się formować. Ze względu na wielkie zadanie, które Pan wam powierzył, przeżyjcie ten dzień nieustannie się modląc, zwracając się do Ojca i Syna z prośbą o udzielenie wam daru Ducha Świętego.

b Z tego powodu poprosiłam was o wejście do Wieczernika Mojego matczynego Serca. Zapraszam dziś cały Kościół do zgromadzenia się w Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca, aby trwać na nieustannej modlitwie – ze Mną i przeze Mnie.

Polecam wam częste gromadzenie się w Wieczernikach, aby dać Mi wielką moc modlitwy. Dzięki niej będę mogła interweniować u Mego Syna Jezusa, aby wkrótce uzyskał dla was od Ojca dar nowej i drugiej Pięćdziesiątnicy – dla Kościoła i dla całej ludzkości.

311

e Pragnę wyprosić dla każdego z was dar pokoju serca. Przybyliście z sercami obciążonymi trudnościami, boleściami, nadziejami, troskami i oczekiwaniami. Wszystko wzięłam do Mojego Niepokalanego Serca i udzielam wam pokoju serca. Odejdźcie w tym pokoju serca i stańcie się w waszym środowisku narzędziami Mojego pokoju. Gromadźcie w tym celu coraz więcej dusz w Wieczernikach intensywnej, głębokiej modlitwy, abym mogła im także udzielić pokoju serca. Obecnie coraz bardziej brak jest pokoju w ludziach, rodzinach, narodach i całej ludzkości. Znakiem Mojego matczynego tryumfu jest Pokój. Chcę go obecnie złożyć w sercach wszystkich Moich dzieci, które Mnie słuchają, naśladują i poświęcają się Memu Niepokalanemu Sercu.

f Ponownie proszę was o organizowanie Wieczerników modlitewnych, ponieważ przez łaskę – tryskającą z Mojego Serca i prowadzącą was do pełnej miłości do Mojego Syna Jezusa – pragnę dać dziś Moim dzieciom drogocenny dar pokoju serca.

317

c Jestem szczęśliwa widząc, jak Moje matczyne przesłanie rozszerza się dziś po wszystkich częściach świata.

d Wielu Kapłanów, lecz przede wszystkim wielu świeckich z wielkim entuzjazmem odpowiedziało na Moje zaproszenie do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, do jedności z Papieżem, do kroczenia drogą Bożej łaski, do unikania grzechu, do odmawiania Różańca Świętego, do gromadzenia się w Wieczernikach nieustannej modlitwy ze Mną i przeze Mnie.

327

a Moi umiłowani synowie, nie chcę, byście zstąpili z tej góry – gdzie przez cały tydzień trwaliście zjednoczeni ze Mną na nieustannej modlitwie, w przeżywaniu braterstwa, którego pragnęłam i którym kierowałam – zanim nie wyrażę wam całej radości, której doświadczyło w tych dniach Niepokalane i tak Bolejące Serce waszej Niebieskiej Mamy.

b Wasza miłość była słodkim balsamem na każdą z Moich ran. Wasza modlitwa, odmawiana ze Mną, była potężną siłą, którą Mi daliście dla złożenia w ofierze sprawiedliwości Ojca, abym mogła szybko otrzymać dla was deszcz ognia i łaski Ducha Świętego. Przemieni On i odnowi cały świat, dokonując największego cudu miłosiernej Miłości Mojego Syna Jezusa.

c Nie chcę, byście zeszli z tej góry, zanim nie wyrażę każdemu z was Mojej matczynej wdzięczności. Weszliście w tych dniach do niebiańskiego ogrodu Niepokalanego Serca. Kontemplujcie Moje Serce, wejdźcie do Niego, żyjcie zawsze w Moim Sercu. Wtedy zstąpi na was duch radości i pociechy.

q Czy jeszcze nie rozumiecie, że przeżywacie lata bolesnego oczyszczenia, które właśnie ma osiągnąć swój najbardziej krwawy kres? Po co więc te pytania? Obecne lata należą do Mnie. Dlatego znowu pragnęłam was tu mieć. W czasie tych rekolekcji, będących stałym Wieczernikiem, dałam każdemu z was nadzwyczajne łaski. Teraz tego nie rozumiecie, ponieważ są one złożone jak nasienie w waszych duszach, lecz zrozumiecie później. Wtedy spojrzycie w stronę tej góry i odkryjecie, co uczyniłam dla was w tych dniach.

r To był prawdziwy Wieczernik, podobny do jerozolimskiego! Tutaj wy, Moi apostołowie, zjednoczyliście się ze Mną na modlitwie, ponieważ nowa Pięćdziesiątnica jest u waszych drzwi. Tu doprowadziłam was do zrozumienia tajemnicy Mego Niepokalanego Serca, abyście – po zejściu z tej góry – sami stali się dla wszystkich Moim znakiem radości i pociechy.

s Nie możecie powrócić tacy, jacy tu przybyliście. Zejdźcie ze Mną! Spójrzcie na ludzkość, tak wysuszoną! Jakże wielu Moich synów jest martwych. Zabił ich grzech i nienawiść, przemoc i nieczystość. Stali się ofiarami zepsucia i narkotyków. To są Moje dzieci: zrozpaczone, cierpiące, potrzebujące pomocy. Waszą miłością przekażcie im Moje matczyne słowa i bądźcie dla nich Moim znakiem radości i pocieszenia.

340

a Jak bardzo się cieszę z dni tego nieustannego Wieczernika, zorganizowanego tu przez was, Kapłanów należących do Mego Ruchu. Przybyliście nawet z najbardziej oddalonych stanów tego wielkiego kraju, aby żyć razem w braterstwie i modlitwie ze Mną, waszą Niebieską Mamą. Wasza miłość, uległość i wspaniałomyślność dostarczyły wiele radości Memu Niepokalanemu i Bolejącemu Sercu.

b Chcę skierować dziś do was Moje matczyne słowa. Pragnę was pocieszyć w cierpieniu i wezwać do ufności pośród licznych spotykających was trudności.

354

a Z jaką radością przyjmuję Wieczernik, który prowadzisz tu dziś, w katedrze, z Moimi najmilszymi synami i z wielką liczbą Moich dzieci, przybyłych nawet z najdalszych części tego stanu. Przyjmuję hołd waszej miłości i wynagrodzenia.

f Zachęcam was zatem do mnożenia Wieczerników modlitwy i do ofiarowania Mi – jako potężnej mocy błagalnej i wynagradzającej – waszego życia, pachnącego cnotą czystości.

355

a Moje umiłowane dzieci i synowie Mnie poświęceni, wejdźcie dziś wszyscy do niezawodnego schronienia Mojego Niepokalanego Serca. To jest Wieczernik, który Mama przygotowała w obecnych czasach dla Kościoła, Swego Umiłowanego Dziecka.

b Cały Kościół musi teraz wejść do Wieczernika Mego Niepokalanego Serca. Powinni do niego wejść wszyscy Biskupi, Kapłani, osoby zakonne i wierni. W Wieczerniku Jerozolimskim zstąpił Duch Święty na Apostołów zgromadzonych ze Mną na modlitwie. Dokonał się tam cud pierwszej Pięćdziesiątnicy. Podobnie dokona się wielki cud drugiej Pięćdziesiątnicy w Wieczerniku Mego Niepokalanego Serca, gdy cały Kościół do niego wejdzie. Będzie to Boski ogień oczyszczenia i uświęcenia, który odnowi oblicze całej ziemi.

c Mój czas nadszedł. Właśnie dlatego Papież, Mój pierwszy najmilszy syn, otwiera dzisiaj nadzwyczajny Rok Maryjny ku Mojej czci. Proszę cały Kościół o zgromadzenie się na modlitwie ze Mną, Matką wstawiennictwa i wynagrodzenia. Chcę, by we wszystkich osobach należących do Kapłańskiego Ruchu Maryjnego coraz bardziej wzrastało osobiste zaangażowanie, wynikające z waszego poświęcenia się, ponieważ Moje Niepokalane Serce musi doznawać w was coraz większego uwielbienia.

d Proszę was, byście mnożyli wszędzie wasze Wieczerniki modlitwy i braterstwa i doprowadzali możliwie jak największą liczbę Moich dzieci do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

357

f Dlatego wezwałam was tutaj – na Wieczernik wyjątkowo wspaniały z powodu łask. Wypłynęły one z Mojego Niepokalanego Serca, by wejść do waszych serc i do serc wszystkich waszych braci rozproszonych po całym świecie. Zstąpiły one na Kościół i na całą ludzkość.

371

f Powiększajcie liczbę waszych modlitewnych Wieczerników. Módlcie się więcej, módlcie się ze Mną, odmawiajcie Różaniec Święty. Pragnę, by rodziny chrześcijańskie poświęcały się Mojemu Niepokalanemu Sercu i stawały się Wieczernikami modlitwy, miłości i życia ze Mną. Niech Kapłani należący do Mojego Ruchu gromadzą powierzonych im wiernych w Wieczernikach modlitwy, ponieważ w tym roku potrzebuję wielkiej siły wstawienniczej i wynagradzającej, by doprowadzić do końca plan powierzony przez Trójcę Przenajświętszą Mojemu Niepokalanemu Sercu.

375

a Jakże pocieszacie w tych dniach Moje bardzo zbolałe Serce, Moje umiłowane dzieci i synowie Mi poświęceni, przybyli z wszystkich części tego wielkiego narodu! Jestem zawsze obecna wśród was, jak byłam pośród Apostołów i uczniów w Wieczerniku w Jerozolimie. Jednoczę się z waszą modlitwą. Uczestniczę w waszych braterskich spotkaniach.

g Chcę wam powiedzieć, że wasza odpowiedź – przez poświęcenie się i modlitwę – pociesza dziś Moje Niepokalane Serce. Doprowadźcie jak najwięcej Moich dzieci do poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu. Tego pragnę i o to proszę. Wy, którzy uczestniczyliście w obecnym Wieczerniku, stańcie się apostołami poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu w całej Brazylii. Powiększajcie liczbę modlitewnych Wieczerników! Rozszerzajcie przede wszystkim Wieczerniki rodzinne – ogromną deskę ratunkową.

381

e Ofiarujcie Mi pachnące kwiaty waszej modlitwy. Módlcie się więcej, módlcie się z miłością i wytrwale. Módlcie się modlitwą serca. Zgromadźcie znowu wokół siebie wiernych, którzy zostali wam powierzeni, dla utworzenia z waszą Niebieską Mamą prawdziwego Wieczernika nieustannej modlitwy. Może ona sprowadzić na Kościół i na świat dar drugiej Pięćdziesiątnicy.

383

a Synowie najmilsi, zgromadźcie się we wszystkich częściach świata, aby przeżyć ten dzień [Uroczystość Zesłania Ducha Świętego] w Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca. To dzień przypominający zstąpienie Ducha Świętego na Apostołów, zjednoczonych na modlitwie ze Mną w Wieczerniku w Jerozolimie. W dniu Zielonych Świąt Roku Maryjnego Mnie poświęconego zapraszam was do zjednoczenia waszej modlitwy z modlitwą Niebieskiej Mamy dla otrzymania wielkiego daru drugiej Pięćdziesiątnicy. Nadszedł czas drugiego Zesłania Ducha Świętego.

386

g W tym Roku Maryjnym działałam z mocą, aby ocalić tę biedną, zagubioną ludzkość. Niestety Moje wezwanie do nawrócenia nie zostało usłyszane. Dalej podąża się drogą odstępstwa, buntu przeciw Bogu, drogą grzechu, zła społecznego, bluźnierstwa, nienawiści i nieczystości. Zaprosiłam więc wszystkich Moich synów, którzy Mnie słuchają i idą za Mną, do gromadzenia się w Wieczernikach modlitwy i pokuty dla otrzymania od Jezusa wielkiego daru Jego Boskiego Miłosierdzia.

h Jak wielką pociechę odczuło Moje zbolałe Serce widząc, że Wieczerniki rozszerzyły się wszędzie i że w tym Roku Maryjnym stały się liczniejsze i pełne wspaniałomyślności! Dzięki odpowiedzi wielu Moich synów – w postaci modlitwy i pokuty – mogłam jeszcze wyjednać u Bożej Sprawiedliwości odsunięcie ogromnej kary, która już miała uderzyć całą ludzkość.

387

a Umiłowani synowie, jakże pociesza Moje Niepokalane Serce widok was wszystkich zgromadzonych tu razem z okazji tygodniowego stałego Wieczernika! Jednoczę się z wami na modlitwie. Zanosicie ją ze Mną i przeze Mnie.

b Uczestniczę z radością w waszym braterstwie i powiększam miłość między wami. Pomagam wam rozumieć się wzajemnie, kroczyć w większym zjednoczeniu po trudnej drodze waszego czasu. Przyjmuję z radością wasz akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, który odnawiacie każdego dnia podczas odprawiania Mszy św. Wypraszam dla was w nadobfitości dar Ducha Świętego. Ojciec i Syn udzielają Go wam dzięki potężnemu wstawiennictwu waszej Niebieskiej Mamy.

k Dzięki oczom wzniesionym ku Maryi oświetla was dziewicze światło Mojej modlitwy i Mojej matczynej miłości. Powiększajcie liczbę waszych modlitewnych Wieczerników. Odmawiajcie zawsze Różaniec Święty. Szerzcie w waszych krajach Wieczerniki rodzinne jako lekarstwo na wielkie, zagrażające waszym rodzinom choroby. Wywołują one podziały, rozwody, legalizują aborcję i wszystkie środki, które stają się przeszkodą dla życia.

l Niech wasza modlitwa zawsze będzie skierowana ku Jezusowi w Eucharystii! Niech stanie się modlitwą nieustannej adoracji, wynagrodzenia, uwielbienia i dziękczynienia składanego Jezusowi Eucharystycznemu! Niech wszędzie rozkwitnie miłość i adoracja Jezusa obecnego w Eucharystii!

389

a Przybywacie dziś ze wszystkich części Francji do stóp skały, na której ukazałam się jako Niepokalane Poczęcie. Jesteście tu, aby zorganizować wasz wielki Wieczernik modlitwy i braterstwa oraz odnowić wspólnie akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Błogosławię z tego miejsca Mój Ruch. Błogosławię stąd każdego z was. Błogosławię stąd Kościół i całą ludzkość.

j Powiększajcie liczbę Wieczerników modlitewnych i żyjcie w największej ufności i dziecięcym oddaniu Mi siebie. Nie pozwalajcie się ponosić próżnej ciekawości, chcąc wiedzieć, co was czeka.

392

a Najmilsi synowie, jakże jestem radosna widząc was tu zgromadzonych jak kochający się bracia, na modlitwie ze Mną w Wieczerniku odnawiającym cudowną rzeczywistość Wieczernika Jerozolimskiego! Spotkaliście się w tym domu także po to, by okazywać sobie wzajemną miłość, modlić się wspólnie i rozważać, jak żyć poświęceniem się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

f – Bądźcie świadkami modlitwy. Módlcie się zawsze, módlcie się więcej, odmawiajcie Różaniec Święty. Powiększajcie liczbę modlitewnych Wieczerników wśród was, Kapłanów, i wśród wiernych. Szczególnie szerzcie wokół siebie Wieczerniki rodzinne. Pragnę ich jako lekarstwa na wielkie choroby, zagrażające dziś istnieniu chrześcijańskich rodzin – z powodu zalegalizowania aborcji, rozwodu i wszystkich sposobów uniemożliwiających zrodzenie się życia.

404

a Najmilsi synowie, adorujecie dziś i wzywacie Ducha Świętego, który zstąpił w dniu Pięćdziesiątnicy na Apostołów i uczniów zjednoczonych ze Mną w Jerozolimskim Wieczerniku. Wzywacie Go obecnie z ufnością i wytrwałością, zjednoczeni ze Mną w Wieczernikach modlitwy, które rozszerzyły się już we wszystkich częściach świata.

b Za pośrednictwem Mego Kapłańskiego Ruchu Maryjnego zapraszam dziś wszystkie dzieci Kościoła do zgromadzenia się w stałym wieczerniku modlitwy ze Mną, waszą Niebieską Mamą. Zapraszam wszystkich Biskupów, Kapłanów, osoby zakonne i wiernych.

c Moje Niepokalane Serce jest miejscem nowego Wieczernika – duchowego i powszechnego. Powinniście wejść do tego Wieczernika przez wasz akt poświęcenia się, którym na zawsze powierzycie Mi siebie, abym mogła połączyć Mój głos z waszymi głosami dla wyproszenia daru drugiej Pięćdziesiątnicy dla Kościoła i dla całej ludzkości.

405

a Najmilsi synowie, gromadzicie się dziś w Wieczernikach modlitwy, aby uczcić święto Niepokalanego Serca waszej Niebieskiej Mamy. Wzywam was na całym świecie do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu. Odpowiedzieliście Mi z synowskim oddaniem i wspaniałomyślnością. Uformowałam Sobie obecnie zastęp złożony z synów, którzy przyjęli Moje zaproszenie i posłuchali Mego głosu.

408

a Najmilsi synowie, z jak wielką miłością patrzę na was i jak bardzo wasz stały Wieczernik pociesza Moje Bolejące Serce! Powtarza on rzeczywistość Wieczernika Jerozolimskiego. Skupiacie się na stałej i intensywnej modlitwie ze Mną. Jak bardzo cenię modlitwę Liturgii Godzin, cały Różaniec, który odmawiacie, Adorację Eucharystyczną, uroczyste celebrowanie Mszy Świętej, stanowiącej serce całego Wieczernika!

416

h Dziękuję wam za waszą wspaniałomyślną odpowiedź na Moje pragnienia i powtarzane prośby. Dzięki Memu Kapłańskiemu Ruchowi Maryjnemu mogłam otrzymać ze wszystkich stron świata wielką odpowiedź Kapłanów i wiernych na Moją prośbę o poświęcenie Mi się i o modlitwę. Wszędzie rozszerzyły się Wieczerniki, o które prosiłam was w Moim orędziu z 17 stycznia 1974.

417

k Wychowuję was do modlitwy, którą zawsze macie zanosić ze Mną. We wszystkich częściach świata zwiększajcie liczbę Wieczerników modlitwy, o które was prosiłam. Będą one – jak pochodnie zapalone w nocy – najpewniejszymi punktami orientacyjnymi, schronieniem koniecznym i upragnionym. Szczególnie proszę o to, aby szerzyły się coraz bardziej Wieczerniki rodzinne. Staną się one dla was pewnym schronieniem w czasie wielkiej, czekającej was próby.

418

b – Wspaniałomyślnie odpowiedziały Mi dzieci, które Mnie kochają i otaczają dziecięcą czułością, gromadzą się w modlitewnych Wieczernikach ze Mną. Razem odnawiają swój akt poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu. Wspaniałomyślna odpowiedź ze strony dzieci daje tyle radości Mojemu Niepokalanemu Sercu i stanowi wielką moc wstawienniczą i wynagradzającą przed Eucharystycznym Sercem Jezusa. Proszę, niech się mnożą we wszystkich częściach świata dziecięce Wieczerniki. Wzywam dzieci do krucjaty modlitwy i poświęcenia się dla zbawienia świata.

c – Wspaniałomyślnie odpowiedziała Mi młodzież, która w wielkiej liczbie powzięła w swoim życiu zobowiązanie poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu. Pragnie ona żyć tym poświęceniem, usiłując unikać grzechu, trwać w łasce uświęcającej, praktykować cnoty chrześcijańskie – szczególnie czystość. Młodzi gromadzą się w Wieczernikach, aby modlić się ze Mną i rozmyślać nad Moim słowem, które prowadzi ich łagodnie do życia Ewangelią Jezusa. Liczba młodych idących drogą wyznaczoną przez waszą Niebieską Mamę będzie się coraz bardziej powiększać.

d – Wspaniałomyślnie odpowiedziały Mi rodziny, które poświęciły się Memu Sercu. Gromadzą się one w Wieczernikach rodzinnych, których pragnę i o które tak wiele razy was prosiłam. Poświęcające Mi się rodziny chronią się przed poważną chorobą rozbicia i rozwodu; są zachowywane od straszliwej zarazy raka aborcji i uciekania się do środków zapobiegających zrodzeniu się życia. Dlatego widzisz tu tyle dzieci, przyjmowanych jako najpiękniejszy i najcenniejszy dar udzielony przez Pana rodzinom, które są jeszcze wierne.

e – Wspaniałomyślnie odpowiedziała Mi parafia, wszyscy, którzy ją tworzą: Pasterz i powierzona mu owczarnia. Wspólnota parafialna powierzyła się Mojemu Niepokalanemu Sercu i każdego dnia gromadzi się w Wieczerniku modlitwy ze Mną, na odmawianiu Różańca Świętego, i upada na twarz w adoracji przed Jezusem Eucharystycznym, wystawionym uroczyście na ołtarzu. Jezus może dzięki temu wyzwolić w duszach Swą wielką moc miłości i pozwolić już teraz zatryumfować – w tym biednym i oddalonym miejscu – Swej miłosiernej Miłości, poprzez przyjście do was Jego Eucharystycznego Królestwa.

419

a Jak bardzo jestem zadowolona, synowie najmilsi, z waszego Wieczernika modlitwy i braterstwa, który zorganizowaliście z waszą Niebieską Mamą.

b – Gromadzicie się na modlitwie. Odmawiacie wspólnie Liturgię Godzin i Różaniec Święty. Wieczorem gromadzicie się wokół Jezusa Eucharystycznego – uroczyście wystawionego na ołtarzu, w czasie godziny adoracji i wynagrodzenia. Podczas sprawowania Mszy Świętej zawsze odnawiacie wasz akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

c – Gromadzicie się w braterstwie. Jak było w Wieczerniku Jerozolimskim, tak i w waszym Wieczerniku pomagam wam wzrastać we wzajemnej miłości. Znacie się, rozumiecie, dzielicie się trudnościami i problemami. Jak bracia pomagacie sobie wzrastać w praktykowaniu coraz doskonalszej miłości. Żyjecie w ten sposób nowym przykazaniem, które dał wam Jezus: nakazem obdarowywania się taką wzajemną miłością, jaką On was umiłował. Za pośrednictwem was, którzy Mi odpowiedzieliście, plan Mojego Niepokalanego Serca właśnie się realizuje w waszej ojczyźnie oraz w żyjącym tu w Brazylii Kościele.

f Jestem Mamą i Królową Brazylii. Ukazuję wam dziś Moją macierzyńską radość, ponieważ posłuchaliście zaproszenia, z którym się do was zwróciłam: zaproszenia do rozszerzania wszędzie rodzinnych Wieczerników – wielkiej sieci zbawienia. Odpowiedzieliście na Moją prośbę, a Ja dotrzymałam Mojej obietnicy.

g Obecnie wchodzicie w ostatnie dziesięciolecie tego wieku. Rozegrają się w nim decydujące wydarzenia, które doprowadzą do tryumfu Mego Niepokalanego Serca. Dlatego proszę was o jeszcze większe szerzenie Wieczerników kapłańskich, Wieczerników dla wiernych świeckich, a przede wszystkim Wieczerników rodzinnych. Proszę mocno o zakładanie Wieczerników dziecięcych – jako krucjaty niewinnej modlitwy, która postawi wielką tamę rozszerzaniu się zła i grzechu. Pozwoli ona Bogu i waszej Niebieskiej Mamie doprowadzić do zwycięstwa dobra i miłości. Powróćcie do waszych domów w pokoju i stańcie się apostołami Mego Ruchu w całej Brazylii.

h Towarzyszę wam Moją matczyną miłością. Zapewniam was, że jestem zawsze blisko każdego z was, i błogosławię was.

426

l Zapraszam was do zwiększania wszędzie liczby Wieczerników modlitwy ze Mną. Cały Kościół powinien wejść do duchowego Wieczernika Mojego Niepokalanego Serca i trwać na nieustannej modlitwie z waszą Niebieską Mamą. Moje Niepokalane Serce jest bramą, przez którą przechodzi Duch Święty, aby przyjść do was i doprowadzić was do drugiej Pięćdziesiątnicy.

427

k Czcicie Moje Niepokalane Serce, kiedy – wśród Kapłanów, wiernych, młodzieży, dzieci i rodzin – zakładacie coraz więcej Wieczerników modlitwy ze Mną, o które was prosiłam.

l W ten sposób przygotowujecie czas drugiej Pięćdziesiątnicy dla Kościoła i dla całego świata. Przez drugą Pięćdziesiątnicę Duch Święty da doskonałe świadectwo Jezusowi i ustanowi na ziemi chwalebne Królestwo miłości, aby Jezus Chrystus był kochany, adorowany i uwielbiany przez całkowicie odnowioną ludzkość. Dopiero wtedy Moje Niepokalane Serce odniesie Swój tryumf.

428

a Najmilsi synowie, w tym roku wezwałam was znowu na tę górę, byście przeżyli dni braterstwa i modlitwy ze Mną w stałym Wieczerniku, podobnym do Wieczernika Jerozolimskiego.

b Wchodzicie w ostatnie dziesięciolecie waszego wieku. Dokonują się w nim wydarzenia, które wam przepowiedziałam, i Moje tajemnice zostaną wam ujawnione. Wchodzicie w czas tryumfu Mego Niepokalanego Serca. Jesteście już blisko drugiej Pięćdziesiątnicy.

c Druga Pięćdziesiątnica nadejdzie, ponieważ obecnie we wszystkich częściach świata rozszerzyły się Wieczerniki modlitwy, o które was prosiłam wiele razy i z coraz większym naleganiem. Jesteście tu, aby silnie doświadczyć słodyczy Wieczernika, w którym jestem szczególnie obecna pośród was, abyście mogli stać się apostołami Wieczerników we wszystkich częściach świata. Moje Niepokalane Serce to nowy, duchowy Wieczernik, do którego cały Kościół powinien wejść, aby otrzymać dar nowej Pięćdziesiątnicy.

d Druga Pięćdziesiątnica nadejdzie jak rzeka łaski i miłosierdzia. Oczyści Kościół, uczyni go ubogim i czystym, pokornym i silnym, bez zmazy i bez zmarszczki. Będzie on cały piękny – na podobieństwo waszej Niebieskiej Mamy. Jesteście tu, bym uformowała z was nowe serce Kościoła, całkowicie odnowionego przez Ducha.

e Powinniście pozwolić Mi się formować, aby dojść do całkowitej przemiany serca. Niech wasze serca staną się spokojne i pokorne, łagodne i miłosierne, wrażliwe i czyste. Niech wasze serca będą kielichem wypełnionym słodkim zapachem, wylewającym się i zstępującym, aby zabliźniać otwarte i krwawiące rany, aby pocieszać cierpiących i usuwać niezliczone boleści, aby przywracać nadzieję zrozpaczonym, dawać łaskę grzesznikom, umacniać chorych, udzielać pomocy potrzebującym, pokoju – wzburzonym, odwagi – zniechęconym.

f Druga Pięćdziesiątnica nadejdzie na świat jak rosa i przemieni pustynię w ogród, w którym cała ludzkość pobiegnie jak oblubienica na spotkanie swego Pana, w odnowionym z Nim przymierzu miłości.

I tak Trójca Przenajświętsza otrzyma największą chwałę, a Jezus ustanowi Swoje chwalebne Królestwo miłości wśród was.

g Powinniście się stać milczącymi i odważnymi twórcami powszechnej odnowy. Weźcie w wasze kapłańskie ramiona biedną, chorą ludzkość i zanieście ją do macierzyńskiej kliniki Mojego Niepokalanego Serca, aby została tam uzdrowiona przez waszą Niebieską Mamę. Czynicie to, kiedy doprowadzacie wszystkich ludzi – Kapłanów, wiernych, dzieci, młodzież i rodziny – do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

h Odwagi, Moi najmilsi synowie! W tych wspaniałych dniach Wieczernika udzieliłam wam umocnienia i pociechy, łaski i miłości, czystości i świętości. Wychodzicie z tego Wieczernika całkowicie odnowieni, ponieważ Duch Święty – wzywany za Moim pośrednictwem – udziela się wam ze Swymi siedmioma świętymi Darami. Przydają one siły i mocy dla rozwoju w was wszystkich cnót.

i Odejdźcie teraz jako odważni apostołowie tych ostatnich czasów i idźcie po krańce świata, aby nieść Światło Chrystusa w czasach ciemności i rosę Jego Boskiej Miłości w tych dniach wielkiej suszy. Przez to przygotujecie serca i dusze na przyjęcie z radością Chrystusa, którzy przychodzi.

j Z radością Mamy, którą bardzo pocieszyliście, błogosławię was i wszystkich wam drogich oraz dusze wam powierzone.

430

a Jestem waszą Mamą i Królową. Świętujecie dziś liturgiczne wspomnienie Mojej macierzyńskiej władzy królewskiej. Najmilsi synowie z Węgier, jesteście tu, aby przeżyć wasze rekolekcje w formie stałego Wieczernika, podobnego do Wieczernika Jerozolimskiego.

b Łączę się z waszą nieustanną modlitwą o otrzymanie dla was Daru Ducha Świętego, który utwierdza was w waszym powołaniu.

c Buduję większe braterstwo pomiędzy wami i jako Mama prowadzę was do wzajemnego poznania się, zrozumienia, udzielania sobie pomocy, miłowania się. Pomagam wam żyć coraz bardziej nowym przykazaniem, danym wam przez Mojego Syna Jezusa.

d Wskazuję wam drogę, jaką macie przebyć, aby w każdym dniu żyć poświęceniem się Memu Niepokalanemu Sercu. Dzięki temu możecie stać się promieniami Światłości zstępującymi pośrodku wielkiej ciemności, aby zwiastować bardzo bliski tryumf Mojego Niepokalanego Serca w świecie.

434

f Coraz więcej Moich dzieci uśmierza Mój ból. Przyjmują Moje matczyne zaproszenie do nawrócenia, do poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu, do szerzenia wszędzie Wieczerników modlitwy ze Mną, do odmawiania Różańca Świętego. Rozpowszechniajcie wszędzie Wieczerniki podobne do promieni słońca, które zstępują, aby oświetlić ziemię w tych dniach wielkiej ciemności.

g Szczególnie powiększajcie ilość Wieczerników rodzinnych, ponieważ stanowią one potężną obronę przed wszelkim złem. Rozbicie, rozwód, uciekanie się do środków zapobiegających poczęciu, rosnąca ilość aborcji wołających o pomstę przed obliczem Boga – wszystko to usiłuje dziś zniszczyć rodziny.

h Duchowy Wieczernik Mojego Niepokalanego Serca jest Schronieniem, do którego wszyscy powinniście wejść, aby otrzymać dar drugiej Pięćdziesiątnicy. Dzięki potężnej broni Różańca Świętego jeszcze dziś możecie doprowadzić do Mojego największego zwycięstwa w historii Kościoła i całej ludzkości.

435

c Bliskie jest chwalebne Królestwo Chrystusa. Zostanie ono ustanowione wśród was dzięki drugiemu przyjściu Jezusa na świat. To będzie Jego powrót w chwale. To będzie Jego chwalebny powrót dla ustanowienia wśród was Jego Królestwa i doprowadzenia całej ludzkości – odkupionej Jego drogocenną Krwią – do stanu nowego ziemskiego Raju.

d To, co się przygotowuje, jest bardzo wielkie. Niczego podobnego nie było od stworzenia świata. Przygotowujcie się w pokorze, w wierze, na intensywnej modlitwie. Przygotowujcie się wszyscy, gromadząc się w duchowym Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca. Przygotowujcie się w ciszy i oczekiwaniu.

437

a Najmilsi synowie, chcę wam dziś powiedzieć o Mojej radości i pociesze, jakiej doznaje Moje Niepokalane Serce. Widzę was tak licznie zgromadzonych na rekolekcjach prowadzonych w formie stałego Wieczernika. Przybyliście tu z prawie wszystkich stanów waszego narodu, z Kanady i z innych krajów Ameryki Łacińskiej.

b Gromadzicie się na modlitwie ze Mną, na odmawianiu całego Różańca, na słuchaniu Mojego słowa, na uroczystej godzinie adoracji i na Mszy świętej, której zawsze przewodniczy Biskup. W czasie sprawowania Eucharystii odnawiacie akt waszego poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

c Miła jest Mojemu Sercu wasza nocna adoracja. Błogosławię jej. Chcieliście przez nią powiększyć wasz akt miłości i wynagrodzenia Jezusowi obecnemu w Najświętszej Eucharystii. Przez waszą adorację udzielacie wielkiej pociechy i radości Eucharystycznemu i Kapłańskiemu Sercu Jezusa.

n Wyjdźcie z tego Wieczernika z ufnością. Idźcie radośnie i z wielką nadzieją. Ja jestem z wami. Ukazuję się przez was. Dokonam w was cudów, aby wszyscy mogli zobaczyć Moje światło i odczuć Moją matczyną obecność.

o Błogosławię w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego was wszystkich, tych, którzy są wam drodzy, oraz dusze wam powierzone.

441

i Módlcie się, najmilsi synowie, czyńcie pokutę, ponieważ właśnie weszliście w okres wielkiej kary, którą Pan ześle na świat dla oczyszczenia ziemi. Mnóżcie wszędzie Wieczerniki modlitewne, o które od tak dawna was proszę. Nie pozwólcie się zastraszyć ani zniechęcić. Ufajcie bardzo potężnemu dziełu wstawiennictwa i pośrednictwa waszej Niebieskiej Mamy.

443

a W tych dniach Moje Niepokalane Serce doznaje pociechy widząc was tak wielu biorących udział w stałym Wieczerniku modlitwy i braterstwa. Przybyliście z całej Brazylii, z tej ziemi, którą tak bardzo kocham, a której coraz bardziej zagraża Mój przeciwnik.

b Przyjmuję dziś w ogrodzie Mojego Niepokalanego Serca Kościół, który żyje tu i cierpi, oraz waszą ojczyznę, przechodzącą chwile wielkich trudności i niebezpieczeństw. Zapraszam wszystkich Moich synów do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, do wejścia jak najszybciej do bezpiecznego schronienia, które przygotowałam na te czasy oczyszczenia i wielkiego ucisku.

448

f Dawajcie wszystkim świadectwo, że kroczycie ze Mną drogą modlitwy. Modlitwa jest mocą Kościoła. Modlitwa jest niezbędna dla waszego zbawienia. Modlitwa odmawiana ze Mną może wam wyjednać dar drugiej Pięćdziesiątnicy. Jedynie przez modlitwę możecie wejść w nową, czekającą was epokę. Proszę was więc o wzywanie wszystkich ludzi do modlitwy. Mnóżcie Wieczerniki modlitwy, o które was prosiłam. Chcę, abyście wy, Kapłani, stali się pierwszymi w dawaniu przykładu uczestnictwa w tych Wieczernikach. Proszę, aby w tych decydujących czasach szerzyły się Wieczerniki wśród dzieci, młodzieży i w rodzinach. Nadeszła godzina, w której cały Kościół musi trwać ze Mną na modlitwie w duchowym Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca.

450

a Dziś znajdujecie się tu – w stałym Wieczerniku braterstwa i modlitwy ze Mną i przeze Mnie – aby obchodzić liturgiczną uroczystość Pięćdziesiątnicy. Odnawia się to samo, co miało miejsce w Wieczerniku Jerozolimskim, gdy – pod postacią ognistych języków – Duch Święty zstąpił na apostołów, zjednoczonych z waszą Niebieską Mamą na modlitwie. To była pierwsza Pięćdziesiątnica. To był początek ziemskiej drogi Kościoła w historii ludzkości.

b Wspaniałą obfitością Swych darów Duch Pański zupełnie przemienił apostołów: nieśmiałych i zalęknionych uczynił odważnymi świadkami Jezusa i Jego Ewangelii. Potężną mocą Swojego Boskiego działania doprowadził ich do zrozumienia całej Prawdy i uczynił doskonałymi świadkami Jezusa – aż do przelania krwi.

c Obecnie weszliście w czas Drugiej Pięćdziesiątnicy. Dlatego konieczne jest, aby we wszystkich częściach świata mnożyły się Wieczerniki. Proszę was, aby cały Kościół zgromadził się w Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca. Wtedy Duch Święty doprowadzi was do zrozumienia całej Prawdy. Wprowadzi was w głębię Słowa Bożego i da wam Światło Mądrości dla zrozumienia całej Ewangelii. Pomoże wam zrozumieć wszystko, co zawarte jest w Ewangelii na temat czasów, w których żyjecie. To są czasy przepowiedziane przez Boskie Pismo, czasy wielkiego odstępstwa i przyjścia Antychrysta. To są czasy wielkiego ucisku i niezliczonych utrapień dla wszystkich. Doprowadzą was one do przeżycia ostatnich wydarzeń przygotowujących drugie przyjście Jezusa w chwale.

d Duch Święty daje Swe doskonałe świadectwo Jezusowi i ogłasza Go jako Syna zrodzonego, współwiecznego i współistotnego Ojcu, przez którego wszystko się stało. Oznajmia, iż On jest Słowem Wcielonym, Królem całego wszechświata, który ma powrócić w chwale dla ustanowienia na świecie Swego królestwa. Duch Święty przygotowuje serca i dusze na drugie przyjście Jezusa. Dlatego udziela dziś Swych darów w jeszcze potężniejszy i wspanialszy sposób niż w początkowym okresie istnienia Kościoła. Właśnie weszliście na ścieżki prowadzące was do nowej epoki.

e Duch Święty przygotowuje ludzkość na jej całkowitą przemianę, odnawia oblicze stworzenia i kształtuje nowe niebiosa i nową ziemię. Taka jest Jego rola. Dlatego chcę, abyście trwali wiernie w Wieczernikach, o które was proszę.

452

a Najmilsi synowie, również w tym roku wezwałam was tutaj na tę górę, abyście uczestniczyli wraz ze Mną przez tydzień w stałym Wieczerniku. Odpowiedzieliście tak wspaniałomyślnie. Przybyliście ze wszystkich stron Europy i z wielu narodów Ameryki, ofiarowując Mi trud długich i męczących podróży.

b Jestem zawsze z wami. Łączę się z waszą modlitwą, buduję wśród was doskonalsze braterstwo. Pomagam wam poznawać się, rozumieć, kochać i iść razem naprzód po bolesnej drodze tych ostatnich czasów.

c Dlaczego chciałam was tu znowu zobaczyć? Dlatego że nadeszły czasy, w których pragnę się ukazać przez was Kościołowi i całej ludzkości.

d W was ukazuję się jako Wódz Mojego zastępu, uformowanego przeze Mnie we wszystkich częściach świata. Ma on walczyć przeciwko wielkiej armii wrogów Boga, stojącej pod rozkazami tego, który sprzeciwia się Chrystusowi, to znaczy Antychrysta. Mój zastęp uformowany jest z małych, biednych, pokornych sług Pana, których wzywam do wejścia do Wieczernika Mojego Niepokalanego Serca, aby mogli otrzymać pełnię darów Ducha Świętego. W sercach i duszach najmniejszych dokonuję w tych latach największych cudów. Chciałam znowu was tutaj mieć, by ukształtować w was wszystkich małość, postawę duchowego dziecięctwa, ubóstwo, pokorę, gdyż przez słabość małych pokonam moc wielkich.

e Ukazuję się w was jako Królowa, ponieważ to przez was dokonuję codziennie tryumfu Mojego Niepokalanego Serca w świecie. Otwórzcie drzwi waszego życia, abym mogła w was królować i przygotować drogę chwalebnemu królestwu Chrystusa.

f Jestem jutrzenką zwiastującą nadejście wielkiego dnia Pana.

g Ukazuję się w was jako Prorokini tych ostatnich czasów. Właśnie dlatego mówię do was. Wiem, że wy, Moi synowie, słuchacie Mnie, jesteście Mi posłuszni i idziecie za Mną. Dzięki temu ciągle objawiam się poprzez orędzia, które składam w sercu Mojego najmniejszego syna. Wierzcie Moim słowom. Przyjmujcie z uległością Moje orędzia, ponieważ właśnie w nich mówię wam wszystko o tym, co was czeka.

454

a Jakże jestem radosna, Moi synowie najmilsi, widząc was tu tak licznie zgromadzonych na rekolekcjach przeprowadzanych w formie stałego Wieczernika. Przybyliście z Moraw, Czech i Słowacji, aby – w towarzystwie waszej Niebieskiej Mamy – przeżyć dni intensywnej modlitwy i wielkiego braterstwa.

b Jestem zawsze z wami. Jak byłam obecna w Wieczerniku Jerozolimskim, tak jestem i w waszym Wieczerniku. Łączę się z waszą modlitwą, tworzę w was wielką zdolność wzajemnego zrozumienia. Pomagam wam iść drogą wzajemnej miłości i dlatego coraz bardziej żyjecie nowym przykazaniem, danym wam przez Mojego Syna Jezusa: «Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem».

467

a Tak bardzo jestem zadowolona, najmilsi synowie, z tego Wieczernika modlitwy i braterstwa, który przeżywacie dziś ze Mną, waszą Niebieską Mamą. Jestem zawsze z wami. Przyłączam się do waszej modlitwy i umacniam więzy waszego braterstwa.

468

a Otaczacie dziś chwałą Moje Niepokalane Serce w tym stałym Wieczerniku modlitwy i braterstwa, w którym się znajdujecie wy, odpowiedzialni za Kapłański Ruch Maryjny, przybyli z całej Brazylii. Jestem z wami. Łączę się z waszą modlitwą o otrzymanie daru Ducha Świętego, przekształcającego was w apostołów tych ostatnich czasów.

b Nadeszła chwila dawania przez was publicznego świadectwa. Niech wszyscy zobaczą, że jesteście Moimi małymi dziećmi, apostołami, których ukształtowałam do wielkiego czekającego was zadania nowej ewangelizacji.

c Jak w Jerozolimskim Wieczerniku otwarłam drzwi, aby Apostołowie szli głosić Ewangelię – dając początek pierwszej ewangelizacji – tak w waszym Wieczerniku wzywam was do stania się apostołami drugiej ewangelizacji.

d Gdy kończy się ten nadzwyczajny Wieczernik, daję każdemu z was Moje macierzyńskie polecenie: idźcie i ewangelizujcie.

n Otwórzcie drzwi przychodzącemu Jezusowi. W tym celu głoście konieczność modlitwy i pokuty, odważnego praktykowania wszystkich cnót, powrotu do doskonałego kultu opartego na miłości, adoracji i wynagradzaniu Jezusowi obecnemu w Eucharystii. Twórzcie wszędzie Wieczerniki modlitwy, o które prosiłam: wśród dzieci, młodzieży, Kapłanów, wiernych. Szerzcie wszędzie zwłaszcza Wieczerniki rodzinne. Proszę o nie, o ten silny środek, który ocali chrześcijańskie rodziny od wielkich zagrażających im nieszczęść.

o Wyjdźcie z tego Wieczernika jako apostołowie drugiej ewangelizacji. Nie lękajcie się.

473

i Wy jesteście znakiem Mojej obecności w czasie bolesnej próby. Przygotowuje ona tryumf Mojego Niepokalanego Serca w świecie. Poprzez Mój Kapłański Ruch Maryjny wzywam wszystkich Moich synów do poświęcenia się Mojemu Sercu oraz do tworzenia wszędzie Wieczerników dla Kapłanów, wiernych świeckich, dla dzieci, młodzieży i rodzin.

j Przez to otrzymuję wielką moc wstawiennictwa i wynagrodzenia. Mogę działać, aby przemienić serca Moich biednych grzesznych dzieci. I tak każdego dnia coraz bardziej tryumfuje Moje Niepokalane Serce.

k Im bardziej będę tryumfować w sercach i duszach coraz większej liczby Moich synów, tym bardziej będzie się od was oddalać kara, a Jezus będzie mógł wylewać na świat potoki Swego Boskiego Miłosierdzia.

474

s Wasz zapał i praca – którą wykonujecie w celu większego rozszerzenia się w waszych krajach Mojego Dzieła Kapłańskiego Ruchu Maryjnego – daje wiele radości Mojemu Sercu. Z gorliwością pomnażajcie wszędzie Wieczerniki modlitwy, o które was prosiłam: pomiędzy Kapłanami, wiernymi i w rodzinach. Wtedy każdego dnia będziecie współpracować z dziełem urzeczywistniania Mojego wielkiego planu zbawienia i miłosierdzia.

t Odnowieni w Duchu Świętym wyjdźcie z tego Wieczernika jako odważni apostołowie drugiej ewangelizacji, do której was wezwałam.

479

a Dziś znajdujesz się w siedzibie Mojego Ruchu w Niemczech, aby poprowadzić Wieczernik z Kapłanami i wiernymi, którzy poświęcili się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

b Czcicie Mnie jako Dziewicę Różańca Świętego.

c Różaniec jest Moją modlitwą. Jest to modlitwa, o którą przyszłam was prosić z Nieba. Chodzi o broń, jakiej powinniście używać w tych czasach wielkiej bitwy. Broń ta jest znakiem Mego zwycięstwa.

m Teraz rozumiecie, najmilsi synowie, dlaczego w tych ostatnich czasach walki pomiędzy Mną, Niewiastą obleczoną w słońce, a wielkim Smokiem, powołuję was do mnożenia wszędzie Wieczerników modlitwy. Wzywam do odmawiania w nich Różańca Świętego, rozmyślania nad Moimi słowami i do waszego poświęcenia się Memu Niepokalanemu Sercu. Przez to dajecie Niebieskiej Mamie możliwość działania w celu związania szatana łańcuchem. Dzięki temu będę mogła wypełnić Moje zadanie i zmiażdżyć mu głowę, to znaczy pokonać go na zawsze, zamykając go w jego czeluści ognia i siarki.

n Skromny i delikatny sznurek Różańca Świętego tworzy silny łańcuch. Dzięki niemu uczynię Moim więźniem mrocznego władcę tego świata, nieprzyjaciela Boga i Jego wiernych sług.

o W ten sposób pycha szatana zostanie na nowo pokonana mocą małych, pokornych i ubogich.

489

g Ludzkość pozna krwawą godzinę kary. Zostanie ona uderzona biczem epidemii, głodu i ognia. Wiele krwi rozleje się na waszych drogach. Wszędzie rozszerzą się wojny, powodując niezmierne zniszczenie świata. Wy wszyscy, Moi biedni synowie, będziecie musieli nieść ciężar wielkich cierpień i niewypowiedzianych boleści. Wszystkim ujawni się wielki cud Bożej Sprawiedliwości i Miłosierdzia. Dziś, w Moim Sanktuarium w Fatimie, ponawiam Moje naglące zaproszenie do schronienia się we Mnie poprzez wasze poświęcenie się Mojemu Niepokalanemu Sercu i mnożenie wszędzie – wśród Kapłanów, dzieci, młodzieży i w rodzinach – Wieczerników modlitwy, o które was prosiłam. Nie lękajcie się. Nie pozwólcie się ogarnąć zniechęceniu. Ja zawsze jestem z wami.

h Chciałam, abyś tu był, ponieważ musisz ogłosić wszystkim, że nadszedł czas Mojego ujawnienia się w nadzwyczajny sposób tym, którzy Mi się poświęcili i stanowią część Mego zwycięskiego zastępu. Z tego miejsca – w którym objawiłam się jako Niewiasta obleczona w słońce, aby być waszym Światłem w tych mrocznych latach wielkiego ucisku – błogosławię was wszystkich w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

494

f Niech wasza cisza będzie ciszą wewnętrzną, prowadzącą do słuchania – z miłością i wiarą – jedynie Słowa Bożego. Wnikajcie w głęboką tajemnicę prawdy i piękna odkrywanego przed wami w Ewangelii. Niech Ewangelia Jezusa będzie jedynym słowem życia, poszukiwanym, przyjmowanym, kochanym i przeżywanym przez was. Niech wasza wewnętrzna cisza prowadzi was do kontemplacji i modlitwy. Niech wasza modlitwa stanie się bardziej intensywna. Niech będzie prawdziwą modlitwą serca, zanoszoną ze Mną i za Moim pośrednictwem. Niech Wieczerniki modlitwy, o które was prosiłam, zakwitną wszędzie jak pachnące kwiaty, rozkwitające na pustyni wielkiej oschłości i powszechnych rozproszeń.

496

a W tym czczonym sanktuarium zakończysz dziś podróż po całej Francji. W ciągu piętnastu dni poprowadziłeś dwadzieścia Wieczerników, w których wzięli udział Biskupi, Kapłani i tak wielka liczba wiernych należących do Mojego Ruchu.

b Wszędzie zgromadziliście się na modlitwie ze Mną – przed Jezusem Eucharystycznym, wystawionym uroczyście na ołtarzu – i odnowiliście wasze poświęcenie się Memu Niepokalanemu Sercu. Wszędzie podziwiałeś cuda miłości, łaski i miłosierdzia Niebieskiej Mamy.

c Kończysz dziś tę wspaniałą podróż, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. To znak dany ci przeze Mnie, abyś zrozumiał, że w ogrodzie Mego Niepokalanego Serca jest już gotowy do narodzenia się nowy Kościół i nowa ludzkość – oczyszczona, uświęcona i całkowicie odnowiona przez Ducha Świętego.

d Końcowy okres oczyszczenia i wielkiego ucisku jest czasem Ducha Świętego.

e Ponawiam więc również dziś Moje zaproszenie do mnożenia Wieczerników modlitwy. Proszę o nie z bardzo wielkim matczynym naleganiem. Niech szerzą się Wieczerniki wśród Kapłanów, Moich umiłowanych synów.

f Powierzcie Mi wasze troski i wasze liczne zajęcia. Nie ulegajcie łatwym pokusom świata. Powróćcie do ducha prostoty, pokory, małości. Zgromadźcie się na modlitwie w Wieczerniku Mego Niepokalanego Serca, a będziecie mogli zobaczyć własnymi oczyma cud drugiej Pięćdziesiątnicy.

g Niech dzieci zgromadzą się w Wieczernikach, ponieważ ich niewinna modlitwa – połączona z Moją – posiada dziś wielką moc wstawienniczą i wynagradzającą. Ileż nieszczęść jest wam ciągle oszczędzanych dzięki modlitwie Moich małych dzieci.

h Pragnę, aby młodzież gromadziła się w Wieczernikach dla odczuwania Mojej obecności Mamy, która ją kocha, chroni od wielkich niebezpieczeństw – na jakie jest narażona – i prowadzi z łagodną stanowczością drogą dobra, miłości, czystości i świętości.

i Wieczerniki, o które proszę rodziny, są dla nich drogocennym darem. Pozwalają im odczuć radość Mojej obecności, umocnienie Moim wsparciem, pomoc ofiarowaną w poważnych nieszczęściach, zagrażających ich życiu.

j W tych Wieczernikach Duch Święty zstąpi, aby was poprowadzić ku drugiej Pięćdziesiątnicy.

k Zachodzi szczególna potrzeba, by w tych ostatnich czasach i Kościół, i cała ludzkość przemieniła się w stały Wieczernik modlitwy zanoszonej ze Mną i za Moim pośrednictwem. Wtedy zstąpi Duch Święty jako pociecha na pełne łez dni wielkiej próby.

497

a Świętujecie dziś liturgiczne wspomnienie Mojego Niepokalanego Serca w wielkim Wieczerniku Kapłanów i wiernych należących do Mojego Ruchu w Szwajcarii francuskojęzycznej.

504

a Dziś, Mój mały synu, znajdujesz się tu, na tej wielkiej wyspie Pacyfiku, aby wziąć udział w Wieczernikach z Moimi umiłowanymi i z wiernymi, przybyłymi z najbardziej oddalonych wysp. Mój głos dotarł także tutaj. Otrzymuję wspaniałomyślną odpowiedź. Zobacz, jak Mi odpowiadają – zwłaszcza najmniejsi, prości, najbiedniejsi. Popatrz, jak potrafią zrozumieć Mój głos, słuchać Mojego Słowa, okazywać posłuszeństwo Moim prośbom, modlić się wytrwale, poświęcać się z radością Mojemu Niepokalanemu Sercu.

506

a Jakże jestem radosna, Kapłani należący do Mego Ruchu w Australii, widząc was tu zgromadzonych w stałym Wieczerniku modlitwy i braterstwa.

b Wzrastajcie we wzajemnej miłości. Przeżywajcie te dni z radością braci, którzy spotykają się, znają, kochają, pomagają sobie wzajemnie iść razem po bolesnej drodze tych czasów wielkiego ucisku.

c Módlcie się wytrwale i z ufnością. Przyłączam się do waszej modlitwy. Jestem blisko was, aby dodać siły i mocy waszej modlitwie. Jestem, aby w tym Wieczerniku Duch Święty mógł zstąpić ze Swymi darami i uzdolnić was do wypełnienia czekającej was misji.

509

k Dzielcie w tych godzinach Moją wielką troskę i przyłączcie się wszyscy do Mojej modlitwy wstawienniczej i wynagradzającej. Mnóżcie wszędzie Wieczerniki modlitwy, o które was prosiłam – bezpieczne miejsca schronienia, w których będziecie strzeżeni przed straszliwą czekającą was udręką.

l W Wieczernikach odczujecie Moją niezwykłą obecność. Tam będziecie doświadczać bezpieczeństwa i pokoju, udzielanego wam przez waszą Niebieską Mamę. W Wieczernikach zostaniecie zachowani od nieszczęść i ochronieni przed wielkimi grożącymi wam niebezpieczeństwami. Tam wychowam was do ufności i wielkiej nadziei. Wieczernik jest miejscem waszego ocalenia, przygotowanym wam przez waszą Niebieską Mamę na ostatnie czasy, w których nadeszła dla was wszystkich wielka próba.

514

a Najmilsi synowie, Kapłani poświęceni Mojemu Niepokalanemu Sercu, jakże jestem szczęśliwa, widząc was zgromadzonych w stałym Wieczerniku modlitwy i braterstwa. Jestem obecna pomiędzy wami. Daję siłę waszej modlitwie. Pogłębiam waszą jedność. Pomagam wam wzrastać we wzajemnej miłości, aż staniecie się jednym sercem i jedną duszą. Otrzymuję dla was dar Ducha Świętego, który na was zstępuje, aby utwierdzić was w waszej kapłańskiej posłudze i uczynić Apostołami nowej ewangelizacji.

519

b Wzywam was do coraz większego szerzenia Wieczerników, o które tak wiele razy was prosiłam. Różaniec, który odmawiacie, posiada wielką moc wobec zła i licznych pokus Mego przeciwnika.

521

a Gromadzicie się tu dziś w stałym modlitewnym Wieczerniku z waszą Niebieską Mamą na liturgicznej celebracji uroczystości Pięćdziesiątnicy. Powtarzacie z ogromną miłością modlitwę, której Ja sama was nauczyłam:

«Przyjdź Duchu Święty, przyjdź przez potężne wstawiennictwo Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy».

b Przyjdź Duchu Święty. Nowe i powszechne wylanie Ducha Świętego jest konieczne, aby dojść do nowych, tak oczekiwanych, czasów.

c Konieczne jest, by szybko nadeszła druga Pięćdziesiątnica.

d Może ona przyjść tylko w duchowym Wieczerniku Mego Niepokalanego Serca. To dlatego ponownie proszę dziś cały Kościół o wstąpienie do Wieczernika, który wasza Niebieska Mama przygotowała wam na ostatnie czasy. Możecie wejść do niego przez akt poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

e Proszę, by to poświęcenie się – o które nalegam z pełną niepokoju uporczywością – zostało dokonane przez Biskupów, Kapłanów, osoby zakonne i wiernych. Niech dokonają go wszyscy, aby został skrócony czas wielkiej próby, który właśnie nadszedł.

f Duch Święty doprowadzi was do zrozumienia całej Prawdy. Duch Święty da wam zrozumienie czasu, w którym żyjecie.

g Duch Święty stanie się światłem na waszej drodze. On uczyni was mężnymi świadkami Ewangelii w przerażającej godzinie wielkiego odstępstwa.

h Duch Święty sprawi, że pojmiecie to, co wam ujawnię z rzeczy zawartych w księdze jeszcze zapieczętowanej.

i Duch Święty da Swoje doskonałe świadectwo Synowi, przygotowując serca i dusze na przyjęcie Jezusa, który powróci przez was w chwale.

522

a Dziś znajdujesz się tutaj, Mój mały synu, w Wieczerniku stałej modlitwy i braterstwa z wielką liczbą młodzieży z Mojego Ruchu, by świętować dzień Niepokalanego Serca twojej Niebieskiej Mamy. Widzisz, jak ci młodzi Mnie kochają! Ich miłość, ich entuzjazm, ich modlitwa, ich oddanie się Mojemu Niepokalanemu Sercu leczą głębokie rany Mojego wielkiego bólu.

b Otwieram złotą bramę Mojego matczynego Serca, aby weszły do Niego wszystkie Moje dzieci wystawione na tak wiele niebezpieczeństw, dotknięte tak wieloma boleściami, przygniecione tyloma walkami, zranione licznymi klęskami. W tych trudnych i bolesnych latach otwieram przede wszystkim dla Moich młodych schronienie Mojego Niepokalanego Serca. Moje matczyne Serce staje się w ten sposób waszym niezawodnym schronieniem.

c To jest wasze schronienie, w którym strzegę was przed otaczającymi was poważnymi i groźnymi niebezpieczeństwami.

h Moje Niepokalane Serce jest waszym schronieniem, w którym gromadzę was jak w nowym duchowym Wieczerniku, by otrzymać dla was dar Ducha Świętego. On przemienia was w Apostołów nowej ewangelizacji.

523

a Nigdy nie przybyliście tak licznie ze wszystkich części świata, Biskupi i Kapłani należący do Mojego Ruchu. Jesteście na szczycie tej góry na tygodniowym Wieczerniku stałej modlitwy i braterstwa. To Ja was tu wezwałam.

b W tych dniach jestem stale przy każdym z was. Przyłączam się do waszej modlitwy, pogłębiam więzy waszego braterstwa. Otrzymuję dla was dar Ducha Świętego, który głęboko działa w waszym życiu i prowadzi do przemiany waszych serc.

s Wyjdźcie z tego Wieczernika w pokoju i radości. Wszystkim udzieliłam łaski przemiany serca i życia. Nikt nie opuszcza tego Wieczernika taki, jaki do niego wszedł.

525

b Nie przejmuj się daleką i męczącą podróżą, jaką przygotowujesz, by zorganizować Wieczerniki w Stanach Zjednoczonych, w Meksyku, w Republice Dominikany z Kapłanami i wiernymi Mego Ruchu. Powierz Aniołom światłości Mojego Serca wszystko, co wiąże się z tą nową wędrówką. Oni poniosą cię na swoich skrzydłach i będą czuwać, aby twoje stopy nie potknęły się o żadną przeszkodę.

527

g Moja dusza jest przeszywana z powodu wielu dusz, które giną, które każdego dnia idą do piekła. Pomóżcie Mi je ocalić. Pomóżcie Mi przez modlitwę, cierpienie, przez waszą miłość, przez waszą wierność. Dlatego proszę was o mnożenie waszych Wieczerników modlitewnych w tym decydującym czasie wielkiego ucisku. W ten sposób pomożecie Mi ocalić wiele Moich biednych dzieci, które idą ku wiecznej zgubie.

529

a Najmilsi synowie, wielka jest radość, jaką dajecie w tych dniach waszej Niebieskiej Mamie. Przybyliście z tak wielu miejsc Stanów Zjednoczonych i Kanady, by żyć ze Mną w stałym Wieczerniku modlitwy i braterstwa. Przyłączam się do waszej modlitwy, pomagam wam wzrastać we wzajemnej miłości, abyście stali się w ten sposób jednym sercem i jedną duszą. Wylewam balsam na wasze rany, udzielam wam pociechy w licznych cierpieniach i zachęcam was do kroczenia z ufnością i wielką nadzieją po bolesnej drodze tych ostatnich czasów.

b Nieście wszystkim Moje matczyne orędzie.

m Nadeszły Moje czasy. Wezwijcie wszystkich, aby weszli do arki Mego Niepokalanego Serca, abym ich ochroniła i ocaliła. Proszę was o mnożenie waszych Wieczerników modlitewnych: pośród Kapłanów, dzieci, młodzieży, a szczególnie w rodzinach.

n Pocieszyła Mnie wielka odpowiedź, jaką otrzymałam w Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych podczas tych Wieczerników, ponieważ nigdy nie widziano tak wielkiego uczestnictwa Kapłanów i wiernych. Z powodu wspaniałomyślnej odpowiedzi, jaką wszędzie otrzymuję ze strony Moich najmniejszych dzieci, obiecuję wam zadziałać w godzinie wielkiej próby, aby was ocalić. Moja matczyna obecność pośród was jest niezawodnym znakiem opieki i ocalenia. Otwórzcie więc wasze serca na nadzieję, żyjcie w największej ufności i w całkowitym oddaniu się Mojemu Niepokalanemu Sercu.

531

a Kapłani należący do Mojego Ruchu w Meksyku i Salwadorze! Jakże jestem szczęśliwa widząc was tu zgromadzonych w stałym Wieczerniku modlitwy i braterstwa.

b Jednoczę się z waszą modlitwą, pomagam wam wzrastać we wzajemnej miłości, gdyż powinniście kroczyć razem po bolesnej drodze wielkiego ucisku.

c Miłujcie się jak bracia zgromadzeni przez miłość do waszej Niebieskiej Mamy.

536

Ja jestem Matką Miłosierdzia.

f Zostało Mi powierzone zadanie przygotowania ludzkości na przyjęcie niebiańskiej rosy Bożego Miłosierdzia. Weszliście teraz w lata przygotowujące was do tego nowego i drugiego Adwentu. Są to lata najważniejsze i najtrudniejsze, najboleśniejsze i najbardziej krwawe, ponieważ muszą się w nich wypełnić ostatnie wydarzenia, które wam przepowiedziałam.

g Dlatego właśnie Moje matczyne i miłosierne działanie polega w tych latach na: (…)

2) Prowadzeniu was do intensywnego doświadczania modlitwy.

To dlatego proszę was o mnożenie i szerzenie wszędzie Wieczerników, o które zabiegałam: dla Kapłanów, dzieci, młodzieży i rodzin. Moje Niepokalane Serce powinno obecnie stać się nowym duchowym Wieczernikiem, w którym wszyscy powinniście się gromadzić dla otrzymania daru drugiej Pięćdziesiątnicy. Oczyszczenie świata dokona się przez działanie Ducha Miłości, który z Niebios rozszerzy Swój gorejący ogień dla odnowienia oblicza tej ziemi.

539

4) Pragnę was duchowo tu zjednoczonych z Moim drogim synem – dziś, kiedy odbywa się wielki Wieczernik Mojego Ruchu przed wizerunkiem waszej Niebieskiej Mamy, umieszczonym dokładnie w tym miejscu, w którym ukazałam się trójce dzieci: Hiacyncie, Franciszkowi i Łucji.

5) Gromadzę was tu wszystkich wokół Mnie i okazuję zadowolenie z waszego przyjęcia zaproszenia do przynależności do Kapłańskiego Ruchu Maryjnego, do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, do szerzenia wszędzie Wieczerników modlitwy pomiędzy Kapłanami, dziećmi, młodzieżą i w rodzinach.

546

a Zebrani we wspaniałym Wieczerniku modlitwy, zanoszonej wraz ze Mną, świętujecie dziś, umiłowani synowie, uroczystość Pięćdziesiątnicy.

b Znajdowałam się z Apostołami i uczniami w Wieczerniku Jerozolimskim, gdy nastąpił cud Zesłania Ducha Świętego pod postacią ognistych języków. Z radością kontemplowałam cud ich całkowitej przemiany. Byli nieśmiali i zalęknieni, a wyszli z Wieczernika jako odważni i nieustraszeni świadkowie Jezusa i Jego Ewangelii.

c W duchowym Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca powinno obecnie dokonać się cudowne wydarzenie drugiej Pięćdziesiątnicy, której wzywacie i oczekujecie.

d Na nowo zstąpią na Kościół i całą ludzkość cudowne ogniste języki.

m Oto dlaczego zapraszam was do spędzenia tego dnia w Wieczerniku, w zjednoczeniu na modlitwie ze Mną, Matką Miłosierdzia, w nadziei i w niecierpliwym oczekiwaniu na drugą Pięćdziesiątnicę, całkiem już bliską.

555

g Otacza Mnie chwałą wielka intensywność modlitwy, jaka jest Mi ofiarowywana w tych czasach jałowości i wielkiego rozproszenia.

h Widzisz, jak wszędzie rozszerzyły się Wieczerniki, zwłaszcza pośród Moich dzieci, młodzieży, w rodzinach.

i Ileż rodzin zostało uratowanych od rozbicia i pogodziło się po latach separacji dzięki wielkiemu rozszerzeniu się Wieczerników rodzinnych!

j One są potężnym środkiem danym wam przez Moje Niepokalane Serce dla obrony chrześcijańskiej rodziny przed zagrażającymi jej niebezpieczeństwami: niewiernością, podziałem, separacją, uciekaniem się do środków przeszkadzających narodzeniu się życia i do tych przeklętych aborcji, na jakie zezwalają świeckie prawa, a które wołają o pomstę do Boga.

o Błogosławię wszystkie Moje dzieci, przybyłe również z miejsc bardziej oddalonych, aby uczestniczyć przez trzy dni w stałym Wieczerniku. W nich jestem otaczana chwałą.

557

a Pocieszacie Mnie w boleści Mego Niepokalanego Serca i Moje łzy zamieniają się w uśmiech na widok was, Kapłani i Biskupi z Mego Ruchu, przybyli ze wszystkich stron Brazylii, zgromadzeni tu w stałym Wieczerniku modlitwy i braterstwa. Jestem zawsze z wami.

b Przyłączam się do waszej modlitwy i dodaję jej mocy. Pomagam wam kroczyć razem we wzajemnej miłości tak, byście się stawali jednym sercem i jedną duszą.

c Otrzymuję dla was dar Ducha Świętego. On zstępuje na wasz Wieczernik tak, jak zstąpił w Jerozolimie. To Duch Święty was przemienia, przeobraża serca i daje mądrość waszemu duchowi, abyście mogli być dziś światłem zapalonym na górze, w tych czasach wielkiej ciemności.

o Chcę wam teraz wyrazić Moją wdzięczność za tak wspaniałomyślną odpowiedź, jaką otrzymałam na Moje zaproszenie do poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu oraz do rozszerzenia Wieczerników wśród Kapłanów, dzieci, młodzieży, a przede wszystkim w rodzinach.

560

m Wszędzie szerzcie Wieczerniki modlitwy, o które zabiegałam. Przede wszystkim – Wieczerniki rodzinne, o które proszę jako o środek ocalenia rodziny chrześcijańskiej od wielkich, zagrażających jej niebezpieczeństw. Ja jestem Matką życia. Ja jestem Królową rodzin.

562

t Niezwykłe łaski zstąpią na Moje dzieci, które wezmą udział w Wieczernikach. Wszyscy otrzymają szczególne znaki Mojej miłości i Mojej macierzyńskiej obecności.

563

c W tych dniach otrzymuję dla was dar Ducha Świętego, który zstępuje na ten Wieczernik, jak zstąpił na tamten w Jerozolimie.

d Duch Święty otworzy serca i dusze na zrozumienie ważnej i szczególnej misji, jaką wam powierzam.

k Wyjdźcie z tego Wieczernika jako Apostołowie Mojego Ruchu w całej Ameryce Łacińskiej. Szerzcie wszędzie Wieczerniki, o które was proszę: wśród Kapłanów, dzieci, młodych, a szczególnie w rodzinach, aby były chronione i ustrzeżone od wielkich zagrażających im niebezpieczeństw. Wtedy staniecie się drogocennymi narzędziami tryumfu Mojego Niepokalanego Serca i odczujecie radośnie pociechę Mojej matczynej obecności.

565

a Mój mały synu, jakże jest męcząca ta podróż, o podjęcie której cię prosiłam. To podróż do trzynastu narodów i pięćdziesięciu dwóch miast w celu przeprowadzenia zachwycających Wieczerników z Kapłanami i wiernymi Mojego Ruchu. Dziś znajdujesz się tutaj w tym mieście położonym na wysokości prawie 4000 metrów, pośrodku wielkiego łańcucha peruwiańskich Andów.

b Wielkim Wieczernikiem na stadionie czcicie święto Katedry Świętego Piotra.

573

a Od tygodni, Mój mały synu, uczestniczysz w cudownych Wieczernikach z kapłanami i wiernymi należącymi do Mojego Ruchu, w głównych miastach Hiszpanii, szczególnie narażonych na zasadzki Mojego Przeciwnika i uderzanych przez niego. Ja jednak chronię je i strzegę w bezpiecznym schronieniu Mojego Niepokalanego Serca.

b Przeżywacie ze szczególną intensywnością liturgiczny czas pomiędzy uroczystością Wniebowstąpienia i Pięćdziesiątnicy, który jest czasem Wieczernika.

c Wspominacie okres, który przeżyłam z Apostołami w Wieczerniku Jerozolimskim, zjednoczona na modlitwie i w płomiennym oczekiwaniu na wypełnienie się cudownego wydarzenia Pięćdziesiątnicy.

Z jaką radością kontemplowałam zstąpienie Ducha Świętego pod postacią języków ognistych, które kładły się na każdej z obecnych osób, dokonując cudu ich pełnej i całkowitej przemiany.

d To jest dla Kościoła i dla całej ludzkości czas Wieczernika.

e To czas Wieczernika dla Kościoła, zaproszonego przeze Mnie do wejścia do Wieczernika Mojego Niepokalanego Serca.

f Do tego Wieczernika, nowego i duchowego, powinni teraz wejść wszyscy Biskupi, aby móc otrzymać – przez nieustanną modlitwę zanoszoną ze Mną i przeze Mnie – szczególne wylanie Ducha Świętego, otwierającego umysły i serca na przyjęcie daru Bożej Mądrości. Dzięki temu będą mogli dojść do zrozumienia całej Prawdy i dać pełne świadectwo Mojemu Synowi Jezusowi.

g Do tego nowego Wieczernika duchowego powinni wejść Kapłani, aby Duch Święty utwierdził ich w powołaniu i aby przez modlitwę, zanoszoną ze Mną i przeze Mnie, otrzymali siłę, bezpieczeństwo i odwagę do głoszenia Ewangelii Jezusa w całej jej pełni i aby żyli nią dosłownie, z prostotą małych dzieci, które karmią się radośnie każdym słowem, które wychodzi z ust Boga.

h Do tego nowego duchowego Wieczernika powinni wejść wszyscy wierni, aby otrzymać pomoc do życia łaską przyjętego Chrztu i aby otrzymać Ducha Świętego – światło i pocieszenie w ich codziennej drodze ku świętości. Tylko tak mogą oni stać się dziś świadkami Jezusa zmartwychwstałego i żyjącego pośród was.

i To jest czas Wieczernika dla tej biednej ludzkości, tak bardzo wziętej w posiadanie przez duchy zła, popchniętej na drogę przyjemności i pychy, grzechu i nieczystości, egoizmu i nieszczęścia.

Ludzkość musi teraz wejść do Wieczernika Mojego Niepokalanego Serca: tam, gdzie jak Mama nauczę ją modlić się i okazywać skruchę, poprowadzę ją do pokuty i nawrócenia, do przemiany serca i życia. We wnętrzu tego Wieczernika, nowego i duchowego, przygotuję ją na przyjęcie daru drugiej Pięćdziesiątnicy, która odnowi oblicze ziemi. To dlatego proszę dziś, aby Kościół i ludzkość weszły do Wieczernika, jaki Niebieska Mama przygotowała dla was. Okres oczyszczenia i wielkiego ucisku, jaki właśnie przeżywacie, powinien być dla was czasem Wieczernika.

j Wejdźcie do nowego i duchowego Wieczernika Mojego Niepokalanego Serca, aby skupić się na intensywnej i nieustannej modlitwie z waszą Niebieską Mamą, w oczekiwaniu na wypełnienie się wielkiego cudu bliskiej już drugiej Pięćdziesiątnicy.

574

a Zebrani we wspaniałym Wieczerniku modlitwy i braterstwa świętujecie dziś uroczystość Pięćdziesiątnicy. Przypomnijcie sobie cudowne wydarzenie zesłania Ducha Świętego, pod postacią języków ognistych, w Wieczerniku Jerozolimskim, gdzie apostołowie zgromadzili się na modlitwie ze Mną, waszą Niebieską Mamą.

b Wy również dziś, na modlitwie w duchowym Wieczerniku Mojego Niepokalanego Serca, przygotowujecie się na przyjęcie cudownego daru drugiej Pięćdziesiątnicy.

h Dziś zapraszam was do wejścia do Wieczernika Mojego Niepokalanego Serca, abyście się skupili na modlitwie ze Mną, waszą Niebieską Mamą. W ten sposób razem wzywać będziemy daru Ducha Świętego i razem będziemy oczekiwać zstąpienia drugiej Pięćdziesiątnicy, która odnowi świat i zmieni oblicze tej ziemi.

583

m Wyjdźcie z tego Wieczernika w radości i rozgłaszajcie wszędzie Moje zaproszenie do waszego poświęcenia się Mojemu Niepokalanemu Sercu, abyście żyli w ufności i w wielkiej nadziei.

586

e – Trwajcie na modlitwie w zażyłym związku wiary z waszą Niebieską Mamą, która wypełnia matczyne dzieło wstawiennictwa dla wszystkich Swoich dzieci.

f Proszę was o nieustanną modlitwę: pokorną, wytrwałą i ufną. Jeszcze raz ponawiam Moją prośbę o szerzenie wszędzie Wieczerników modlitwy i braterstwa. Niech szerzą się Wieczerniki pomiędzy Kapłanami, którzy są synami Mojej szczególnej miłości, i pomiędzy wiernymi świeckimi.

g Oczekuję wspaniałomyślnej odpowiedzi małych dzieci, abym mogła je chronić i strzec od wielkiej niegodziwości, która zaraziła cały świat. Proszę młodych o gromadzenie się w Wieczernikach, by weszli w nowe czasy, które dla nich przygotowałam. Niech przede wszystkim chrześcijańskie rodziny gromadzą się w tych Wieczernikach, abym je mogła wspomagać w życiu w doskonałej wspólnocie miłości, zawsze otwarte na dar życia, który powinien być chciany, strzeżony i broniony.

h – Módlcie się, aby otrzymać wielki dar drugiej Pięćdziesiątnicy, o którą błagacie i której oczekujecie. Duch Święty da światu pełne i doskonałe świadectwo o Jezusie.

589

a Dzisiaj, w wielkim Wieczerniku urządzonym na stadionie tego miasta, wspominacie rocznicę Mojego objawienia się Lourdes. Ukazałam się jako Niepokalane Poczęcie. Chciałam potwierdzić Moimi słowami wielki przywilej, którego Pan Mi udzielił, chroniąc Mnie przed potęgą szatana i grzechu już w momencie ludzkiego poczęcia. Zostałam poczęta bez grzechu pierworodnego.

i Wyrażam wam Moją radość z tego powodu, że widzę tu tak bardzo rozpowszechniony Mój Kapłański Ruch Maryjny. Jego potęgę tworzą mali, ubodzy, prości, ci, którzy odpowiedzieli wspaniałomyślnie na Moje zaproszenie do zakładania wszędzie Wieczerników modlitwy, o którą was prosiłam.

j Przyrzekam wam, że was nigdy nie porzucę, ale zawsze będę waszą niezawodną obroną i waszą Boską Pasterką. Wszystkich was błogosławię w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

594

f To Przesłanie Fatimskie spełnia się dzięki rozszerzaniu się – teraz na skalę światową – Wieczerników, o które was prosiłam. W nich gromadzicie się na modlitwie ze Mną i za Moim pośrednictwem. Z wielką radością przyjmuję dzisiaj z twoich rąk, Mój mały synu, hołd, który Mi składasz. Są nim Wieczerniki, które rozszerzyły się we wszystkich częściach świata pośród kapłanów i wiernych, wśród dzieci, młodzieży, a przede wszystkim w rodzinach.

g Dzięki tym Wieczernikom możecie otrzymać łaskę nawrócenia dla bardzo wielu biednych grzeszników, szczególnie dla najbardziej potrzebujących Bożego miłosierdzia.

h Dzięki tym Wieczernikom dajecie wielką moc wstawienniczą i wynagradzającą waszej Niebieskiej Mamie, która wielokrotnie interweniowała w nadzwyczajny sposób, aby skrócić bolesny czas wielkiej próby oczyszczającej.

i Dzięki tym Wieczernikom przywołujecie dar Drugiej Pięćdziesiątnicy, który już się zbliża, bo Moje Niepokalane Serce stało się nowym duchowym Wieczernikiem, w którym się spełni ten Boski cud, dla Kościoła i dla całej ludzkości.

595

a Mój mały synu, kontynuuj tę męczącą podróż po całej Francji, aby wszędzie organizować cudowne Wieczerniki z Kapłanami i wiernymi świeckimi Mojego Ruchu. To jest Moja godzina. To godzina, w której pragnę zebrać wszystkich w duchowym Wieczerniku Mego Niepokalanego Serca. Tutaj dokona się wkrótce cud Drugiej Pięćdziesiątnicy dla Kościoła i dla całej ludzkości.

600

a Synowie umiłowani, wejdźcie do duchowego Wieczernika Mego Niepokalanego Serca, abym mogła wprowadzić was w Boską tajemnicę Miłosiernej Miłości Mojego Syna Jezusa.

604

u Ukażcie się wszystkim jako Moje dzieci, bo Ja jestem zawsze z wami. Niech wiara będzie światłem, które was oświeca w tych dniach ciemności, i niech gorliwość dla czci i chwały Mego Syna będzie jedyną sprawą, jaka was pochłania.

v Walczcie, dzieci Światłości, bo godzina Mojej walki już nadeszła. W surowości zimy wy jesteście pączkami kiełkującymi na Moim Niepokalanym Sercu. Ja umieszczam je na gałęziach Kościoła, aby wam powiedzieć, że właśnie ma nadejść jego najpiękniejsza wiosna.

w To będzie dla niego Druga Pięćdziesiątnica. Dlatego właśnie zachęcam was do powtarzania często w Wieczernikach tej modlitwy, o którą prosiłam: «Przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, dzięki potężnemu wstawiennictwu Niepokalanego Serca Maryi, Twojej umiłowanej Oblubienicy.»Całość Orędzi Matki Bożej: „Do Kapłanów Umiłowanych Synów Matki Bożej” - Ks. Stefano Gobbi:

Strona polska : http://www.voxdomini.com.pl/gobbi/introd01.htm

Strona oficjalna po angielsku : http://www.msm-mmp.org


www.duchprawdy.com

Valid HTML 4.01 Transitional Poprawny CSS!